23 - 24 czerwiec 2018r. Gdynia

W dniach 23-24 czerwca 2017 roku w Gdyni odbędzie się IX Konferencja Sekcji Derm atologii Estetycznej PTD pod hasłem „Dermatologia Estetyczna – nauka czy rzemiosło”.Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Waldemar Placek i prof. Andrzej Kaszuba.

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy: Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Patronat: Sekcja Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Szczegóły: dermatologia-praktyczna.pl