10-11 maja 2019r. Zakopane

Wiedza o zakażeniach szybko się zmienia i pozostaje w ścisłym związku z jakością opieki położniczo-ginekologicznej i neonatologicznej.

Zapraszamy Państwa na spotkanie naukowe poświęcone problemom zakażeń w ciąży w okresie okołoporodowym i w ginekologii. Ostatnia dekada przyniosła postęp w zakresie diagnostyki zakażeń – opartej na zdobyczach biologii molekularnej. Pozwala to na optymalizację profilaktyki i leczenie infekcji w ciąży i okresie okołoporodowym. Umożliwia rozwój diagnostyki patologii szyjki macicy. Osiągnięcia te nie ograniczyły jednak ilości porodów przedwczesnych – największego wyzwania medycyny perinatalnej. Zrozumienie mechanizmów stojących za modulacją układu immunologicznego, roli mleka kobiecego w kształtowaniu odpowiedzi zapalnej prowadzi do określenia ogromnego znaczenia profilu mikrobiotycznego dla odporności matki, płodu i noworodka.


Tematyka Konferencji obejmuje m.in.:

  • Zakażenia wirusowe w ciąży i w okresie noworodkowym
  • Zakażenie wewnątrzowodniowe a poród przedwczesny
  • Antybiotykoterapia w położnictwie
  • Diagnostyka zakażeń w perinatologii
  • Mikrobiota w okresie okołoporodowym
  • Badania przesiewowe w kierunku zakażeń w położnictwie
  • Szczepienia w ciąży i w okresie noworodkowym
  • Epidemiologia i czynniki ryzyka zakażeń w położnictwie
  • Zakażenia HPV – profilaktyka, szczepienia, diagnostyka, leczenie

Szczegóły >> zakazenia2019.pl