Ministerstwo Zdrowia zabrało głos w sprawie dyżurów rezydentów w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Jakie jest stanowisko resortu w tej sprawie?

„Dyżury medyczne w SOR, o ile nie są uwzględnione w programie specjalizacji, mogą być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy, pod warunkiem, że nie utrudnia to realizacji programu specjalizacji” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia Naczelna Radę Lekarską.

Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że rezydentura to szczególna umowa o pracę, która określa czas jej zawarcia, a także obowiązki młodego lekarza i tych przepisów trzeba bezwzględnie przestrzegać.Źródło: www.medexpress.pl