Dr Izabela Sabała oraz dr Joanna Szafraniec to dwie badaczki nagrodzone w szóstej edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”. Laureatki zaprezentują zwycięskie rozwiązania podczas Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2016 w Norymberdze.

Konkurs „Innowacja jest Kobietą” dla badaczek i wynalazczyń po raz szósty zorganizowała Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki. Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Jury nagrodziło dr Izabelę Sabałę reprezentującą Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Nagrodę zdobył zaproponowany przez nią nowy enzym - „hydrolaza peptydioglikanowa” - produkowany przez gronkowca złocistego - Staphylococcus aureus. Enzym ten bardzo skutecznie niszczy gronkowce, rozpuszczając miliony bakterii w ciągu kilku minut, jest również bardzo selektywny – niszczy tylko komórki gronkowca, nie szkodząc pożytecznej florze bakteryjnej.

Drugą laureatką została dr Joanna Szafraniec z Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Medicum UJ. Jury nagrodziło przedstawiony przez nią nowy typ nanonośników: aktywnych związków lipofilowych „Lip-o-Caps”. Wynalazek ten pozwala na uzyskanie kapsuł do stosowania w terapii celowanej, zapewniając możliwość kontroli miejsca i czasu uwolnienia substancji leczniczej lub suplementu diety.

Nagrodę w tej edycji konkursu ufundowała Agencja Promocyjna „Inventor”. Laureatki zaprezentują zwycięskie rozwiązania podczas Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2016 w Norymberdze.

Ideą Fundacji Kobiety Nauki jest stworzenie pierwszej w Polsce sieci łączącej polskie uczone. Badaczki z pomocą fundacji chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, nawiązywać kontakty, a także poszukiwać partnerek i partnerów do wspólnych projektów naukowych.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl