Kości czaszki charakteryzują się niezwykle skomplikowaną oraz jednocześnie delikatną budową. Wszelkie poważne urazy naruszające strukturę kostną w obrębie głowy stanowią bardzo poważne obciążenie dla pacjenta, niejednokrotnie pozostawiające trwałe zmiany. Współcześnie stosowane implanty są niedoskonałe oraz niedopasowane do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta. Czy druk 3D ma szansę zmienić tę sytuację?
   
Jednym z celów inżynierii biomedycznej jest umożliwienie przywracania funkcjonowania niektórym narządom, poprzez ich wymianę lub wypełnienie brakującej tkanki. Uszkodzenia kości i tkanek miękkich głowy są bardzo poważnymi obrażeniami, których leczenie jest prawdziwym wyzwaniem, a dostępne materiały nie pozwalają na osiągnięcie zadowalających efektów. Pojawiła się jednak nowoczesna technologia opracowana przez Oxford Performance Materials, polegająca na opracowywaniu implantów dopasowanych do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta drukowanych przez drukarki 3D.

Specjalny sprzęt i oprogramowanie (OsteoFab Patient-Specific Facial Device) pozwalają na uzyskanie wyjątkowo dokładnego implantu, który jest w stanie zastąpić uszkodzony fragment twarzy pacjenta. Technologia wykorzystuje oprogramowanie do analizy MR oraz TK. Implant drukowany jest z wykorzystaniem proszku OXPEKK i drukowany przy użyciu techniki selective laser sintering. Należy wspomnieć, iż implanty są biokompatybilne (nie powodują reakcji ze strony układu immunologicznego), przezierne dla promieni rentgenowskich i bardzo podobne w swojej budowie do kości. Nie mniejsze znaczenia ma koszt, który firma określa jako znacznie niższy niż ten, który obecnie ponoszą systemy opieki zdrowotnej zakupując drogie i niedoskonałe implanty.

Mateusz Spałek. [Opublikowano dnia: 2014-09-15]. Drukowane implanty kości czaszki - nowa nadzieja dla chorych po urazach w rejonie głowy. Protokół dostępu: http://www.chirurg.pl/doniesienia/34331 [Pobrano dnia: 2014-09-17].