Dr n. med. Adrian Smędowski z Katedry i Zakładu Fizjologii WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec przyszłości za działania podjęte w ramach realizacji projektów pt.: „Opracowanie nowatorskiej eksperymentalnej terapii genowej w leczeniu jaskry – rola białek wiążących RNA” oraz „Badanie potencjalnego mechanizmu przewlekłego zapalenia w obrębie przydatków oka wywołanego analogami prostaglandyn bez konserwantów” - poinformował Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Nagrodzony projekt powstał w ramach grantu NCN realizowanego w Katedrze Fizjologii WNMK przez zespół: dr n. med. Adrian Smędowski, dr hab. n. med. Marita Pietrucha-Dutczak, prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz mgr Anna Pacwa.

Na co dzień dr n. med. Adrian Smędowski jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz starszym asystentem w Oddziale Okulistyki Dorosłych UCK im. Prof. Gibińskiego SUM w Katowicach. Jest autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień neuropatii jaskrowej. Członek towarzystw naukowych w tym Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS), Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Okulistyki Doświadczalnej (ISER).

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Głównym tematem badań dr n. med. Adriana Smędowskiego jest neuroprotekcja i neuroregeneracja komórek zwojowych siatkówki w przebiegu neuropatii jaskrowej, terapie eksperymentalne w jaskrze oraz mechanizmy molekularne towarzyszące neurodegeneracji komórek zwojowych siatkówki. Dr n. med. Smędowski współpracuje z uznanymi ośrodkami w Europie i w USA - m. in. Uniwersytetem w Helsinkach (Finlandia), Uniwersytetem Wschodniej Finlandii w Kuopio (Finlandia), Uniwersytetem w Pawii (Włochy), Uniwersytetem w Riyadh (Arabia Saudyjska), Uniwersytetem Hawajskim (USA), Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku (USA), Glaucoma Research Fundation (USA). Poza działalnością naukową dr n. med. Adrian Smędowski jest również praktykującym lekarzem okulistą zajmującym się diagnostyką i leczeniem jaskry oraz chorób rogówki.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://rzeczo.pl/blog/2020/10/07/jaskra-jest-przewlekla-neurodegeneracyjna-choroba-powodujaca-uszkodzenie-komorek-zwojowych-siatkowki-oraz-wyzszych-pieter-drogi-wzrokowej/


Źródło: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach