Jak się okazuje, wystąpienie wczesnej menopauzy może przyczyniać się do wzrostu ryzyka niewydolności serca w późniejszym życiu. Zjawisko zaobserwowano szczególnie u tych osób, u których menopauza wystąpiła stosunkowo wcześnie, a ponadto były to osoby palące wyroby tytoniowe.

Badaniami objęto ponad 22,000 kobiet na terenie Szwecji. Te panie, które przeszły menopauzę wcześnie tj. w wieku pomiędzy 40., a 45. rokiem życia wykazywały 40 procentowe większe ryzyko wystąpienia niewydolności serca, niż te przedstawicielki płci pięknej, które doświadczyły menopauzy w wieku pomiędzy 50., a 54. rokiem życia.

Dr Margery Gass – kierownik badania – przypomina, iż czas menopauzy to doskonały czas na poczynienie dobrych kroków w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia menopauzy. Efekt ten można uzyskać dzięki podniesieniu aktywności fizycznej, przejściu na bardziej zdrową dietę, zmniejszeniu masy ciała, czy zerwaniu z nałogiem palenia tytoniu.

Wydaje się więc, że wyniki tego badania są zachęcające jeśli chodzi o możliwość wdrożenia zabiegów prewencyjnych. Dr Margery Gass podejmie prawdopodobnie w najbliższym czasie próbę zweryfikowania hipotezy, czy te same czynniki wywołują niewydolność jajników.
       

[Medicine.net]