10 września przeprowadzono w Klinice Urologii CM UMK w Bydgoszczy usunięcie guza nerki z wykorzystaniem nawigacji śródoperacyjnie w oparciu o model 3D chorego narządu. Jest to przełomowa technologia rozwijana dzięki współpracy z Zakładem Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy kierowanym przez prof. Tomasza Topolińskiego.

Częściowa resekcja nerki wraz z guzem nowotworowym wymaga precyzyjnego rozpoznania anatomii, tak aby nie uszkodzić zdrowych struktur narządu. Model 3D uzyskany na bazie obrazu tomografii komputerowej przestawia przestrzenne ułożenie naczyń krwionośnych, konfigurację układu kielichowo- miedniczkowego i głębokość naciekania guza. Możliwość śródoperacyjnej analizy tych parametrów przez urologa ułatwia skuteczne przeprowadzenie operacji i zmniejsza ryzyko powikłań. Metody komputerowej nawigacji śródoperacyjnej będą nadal rozwijana przy współpracy z UTP w bydgoskiej Klinice.

Zabieg został przeprowadzony techniką laparoskopową przez prof. Tomasz Drewę. Model 3D wykonał pod kierunkiem prof. Tomasza Topolińskiego student Maciej Gniadek.

Źródło: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy