Zgodnie z wynikami badań z uniwersytetu w Buffalo, uczestnicy, którzy stosowali dietę bogatą w czerwone i przetworzone mięso, smażone jedzenie, rafinowane zboża i wysokotłuszczowy nabiał, byli trzy razy bardziej narażeni na chorobę oczu, która uszkadza siatkówkę i wpływa na centralne widzenie.

Stan ten nazywany jest późnym stadium zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). AMD jest nieodwracalnym stanem, który wpływa na centralne widzenie osoby, odbierając jej zdolność prowadzenia pojazdów, a także utrudniając wykonywanie innych codziennych czynności.

„Leczenie późnego neowaskularnego AMD jest inwazyjne i kosztowne, a nie ma leczenia atrofii typu geograficznego, innej postaci późnego AMD, która również powoduje utratę wzroku. W naszym najlepszym interesie jest wczesne wykrycie tego stanu i zapobieganie rozwojowi późnego AMD ”, powiedziała Shruti Dighe, która przeprowadziła badania.

Okazuje się, że dieta w stylu zachodnioeuropejskim, charakteryzująca się wysokim spożyciem czerwonego i przetworzonego mięsa, smażonych potraw, rafinowanych zbóż i wysokotłuszczowych produktów mlecznych, może być czynnikiem ryzyka rozwoju późnego AMD. Co ciekawe jak wynika z badań opublikowanych w British Journal of Ophthalmology,
ten rodzaj diety nie był związany z rozwojem wczesnego AMD. Autorzy badali występowanie wczesnego i późnego AMD w ciągu około 18 lat obserwacji wśród uczestników badania Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC). Dighe i współpracownicy wykorzystali dane dotyczące 66 różnych produktów spożywczych, które uczestnicy zgłosili, że spożywali w latach 1987–1995, i zidentyfikowali dwa wzorce dietetyczne w tej grupie - zachodnioeuropejskie i to, co naukowcy powszechnie określają jako zdrowe. „To, co zaobserwowaliśmy w tym badaniu, to to, że ludzie, którzy nie mieli AMD lub wczesnej postaci AMD na początku naszego badania i zgłaszali częste spożywanie niezdrowej żywności, byli bardziej podatni na rozwój późnej postaci wspomnianej choroby zagrażającej wzrokowi, około 18 lat później”, powiedziała jedna z autorek badania, dr Amy Millen, profesor nadzwyczajny i asystent w katedrze epidemiologii i zdrowia środowiskowego w University at Buffalo.

To amerykańskie badanie jest jednym z pierwszych badań wzorców diety i rozwoju AMD wraz z upływem czasu. Pozostałe badania przeprowadzono na grupach europejskich.

Wczesne AMD jest bezobjawowe, co oznacza, że ludzie często nie wiedzą, że chorują. Aby wychwycić odpowiedni moment, lekarz musiałby przejrzeć zdjęcie siatkówki osoby, szukając zmian pigmentowych i rozwoju żółtych złogów złożonych z lipidów. We wczesnym AMD może wystąpić zanik lub powstawanie nowych naczyń krwionośnych w części oka zwanej plamką żółtą.

„Po pewnym czasie mogą zostać zaobserwowane pewne zmiany bowiem wzrok chorego stopniowo może ulegać pogorszeniu” - powiedział Dighe. „Jest to zaawansowana lub późna faza AMD”. Nie każdy, kto ma wczesną postać AMD musi w przyszłości chorować na jej bardziej zaawansowane stadium.

Do chwili obecnej większość przeprowadzonych badań dotyczyło określonych składników odżywczych, takich jak przeciwutleniacze w dużych dawkach, które wydają się mieć działanie ochronne. „Nasza praca dostarcza dodatkowych dowodów na to, że ta dieta ma znaczenie w rozwoju tej choroby” - dodał Millen. „Z punktu widzenia zdrowia publicznego możemy powiedzieć, że jeśli występuje wczesna postać zwyrodnienia plamki żółtej to bardzo dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie spożycia przetworzonego mięsa, smażonego jedzenia, rafinowanych ziaren i wysokotłuszczowych produktów mlecznych, aby jak najdłużej zachować dobry wzrok”.

Źródło: medicalxpress.com