Jak sugerują badania przeprowadzone na myszach, drapanie skóry pobudza jelita do rozwoju reakcji alergicznych na pokarm.

Według badań przeprowadzonych na myszach, drapanie skóry wywołuje serię odpowiedzi immunologicznych, których kulminacją jest zwiększona liczba aktywowanych mastocytów, czyli komórek odpornościowych zaangażowanych w reakcje alergiczne, w jelicie cienkim. To nowo zidentyfikowane powiązanie skórno-jelitowe pomaga wyjaśnić związek między alergią pokarmową a atopowym zapaleniem skóry (rodzajem wyprysku), chorobą charakteryzującą się suchą, swędzącą skórą. Badanie zostało wsparte przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), część National Institutes of Health, i poprowadzone przez naukowców z Boston Children's Hospital.

Atopowe zapalenie skóry jest silnym czynnikiem ryzyka rozwoju alergii pokarmowej, ale dokładny związek między tymi dwoma jednostkami chorobowymi pozostaje ciągle niejasny. Ponieważ świąd stanowi główny objaw atopowego zapalenia skóry, ludzie z tą chorobą, zwłaszcza niemowlęta, często drapią swędzącą skórę. Obecne badanie sugeruje, że drapanie skóry pobudza ekspansję komórek tucznych w jelicie.

Naukowcy odkryli, że niektóre komórki w skórze reagują na drapanie - czynność symulowano poprzez naklejanie i usuwanie małych pasków taśmy na skórze myszy - poprzez wytwarzanie białka sygnalizacyjnego komórki zwanego IL-33, dostającego się do krwiobiegu. Gdy IL-33 dociera do jelita, działa razem z IL-25, białkiem wydzielanym przez komórki nabłonkowe jelita, w celu aktywacji wrodzonych komórek limfoidalnych typu 2 (ILC2s). Aktywowane ILC2 wytwarzają dwa dodatkowe białka sygnalizacyjne komórek, IL-13 i IL-4, które okazały się odpowiedzialne za ekspansję jelitowych komórek tucznych.

Naukowcy odkryli również, że w miarę rozprzestrzeniania się komórek tucznych wyściółka jelit staje się bardziej przepuszczalna, ułatwiając alergenom przechodzenie do tkanek. Warto zauważyć, że myszy, które eksponowano na odklejanie taśmy, prezentowały cięższe reakcje na alergen pokarmowy niż myszy nie poddane takim czynnościom. Wreszcie naukowcy odkryli, że w preparatach z biopsji jelit pochodzących od czworga dzieci z atopowym zapaleniem skóry występuje więcej komórek tucznych niż u czworga innych dzieci zdrowych.

Chociaż konieczne są dodatkowe badania w celu ustalenia znaczenia uzyskanych wyników dla ludzi, naukowcy sugerują, że interwencje w celu ograniczenia świądu mogą potencjalnie zmniejszyć nasilenie alergii pokarmowej wśród osób z atopowym zapaleniem skóry.

Źródło: sciencedaily.com