Uczniowie szkół podstawowych, którzy czytają poniżej poziomu klasy mogą mieć problemy ze wzrokiem, nawet jeśli standardowe testy pokazują, że widzą 6/6 wg Snellena, co wynika z nowego badania przeprowadzonego przez University of Waterloo.

Badanie wykazało, że dzieci z problemami z czytaniem mogą mieć niższe niż oczekiwane wyniki badania obuocznego widzenia, czyli czegoś, co może przeoczyć standardowe badanie wzroku.

"Badanie obuocznego widzenia nie zawsze jest częścią standardowego badania wzroku" - powiedziała dr Lisa Christian, główny naukowiec tego projektu i Associate Clinical Professor w School of Optometry and Vision Science na University of Waterloo. "Jednak nieprawidłowości widzenia obuocznego mogą powodować problemy z nauką u dziecka i powinno być ono sprawdzane."

Badanie obejmowało przegląd retrospektywny 121 dzieci w wieku od 6 do 14 lat, z których każde miało indywidualny plan edukacyjny ukierunkowany głównie na czytanie. Okazało się, że więcej niż trzy czwarte uczniów miało dobry wzrok, ale kiedy byli sprawdzani pod kątem widzenia obuocznego, ponad jedna trzecia grupy uzyskała wyniki poniżej tego, co uważano za normę.

"Dzieci mogą widzieć słowa na stronie, ale jeśli (na przykład) mają trudności z poruszaniem oczami, aby przeczytać lub skupić się na słowach na stronie, mogą odczuwać objawy zmęczenia wzroku, podwójnego widzenia lub zmęczenia już po pięciu lub dziesięciu minutach," powiedziała Christian. "Nie chodzi tylko o ostrość wzroku, ale o to, jak dobrze oczy współpracują ze sobą podczas wykonywania czynności takich jak czytanie".

Okuliści klasyfikują anomalie widzenia obuocznego w trzech głównych kategoriach: akomodacji, konwergencji i okoruchowej. Objawy często wydają się łagodne lub przypominają inne problemy medyczne.

Dzieci z zaburzeniami akomodacji mają problem z koncentracją lub przestawieniem ostrości z jednej odległości na drugą. Osoby mające problemy z konwergencją mają trudności z jednoczesnym ruchem gałek ocznych ku linii pośrodkowej przedniej, ruchem oczu często wymaganym w procesie czytania. Dzieci z zaburzeniami okulomotorycznymi mają problemy ze śledzeniem obiektów i mogą "gubić się" podczas czytania.

"Pełne badanie wzroku, szczególnie u dzieci z problemami z widzeniem, może być narzędziem dla rodziców i wychowawców, aby pomóc dzieciom, które mają trudności z czytaniem" - dodał Christian.

Źródło: sciencedaily.com