Kilkunastu profesorów, których część jest prezesami największych towarzystw onkologicznych, w liście do premier Ewy Kopacz napisało, że zmiany, które zaszły w wyniku wprowadzenia pakietu onkologicznego, zwiększyły biurokrację, a nie zmieniły sytuacji pacjentów - podaje RMF 24.

Onkolodzy wyrazili „głębokie zaniepokojenie” tym, jak wygląda funkcjonowanie pakietu onkologicznego. Apelują między innymi o zniesienie ryczałtów za badania w procesie diagnostyki onkologicznej, zwracają uwagę, iż na głowie została postawiona radioterapia oraz wzywają do głębokiego przeobrażenia Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, która zdaniem autorów listu, nie służy pomocy chorym, a jest głównie narzędziem rozliczeniowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pod listem podpisali się prezesi Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Zarządu Polskiej Unii Onkologii, Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów, Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów a także konsultanci krajowi w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej i patomorfologii.

Więcej: rmf24.pl