Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 marca 2019 r.) Minister Zdrowia przyznał 1916 rezydentur.

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2019 r.:

 • alergologia - 7 miejsc
 • anestezjologia i intensywna terapia - 99 miejsc
 • angiologia - 5 miejsc
 • audiologia i foniatria - 12 miejsc
 • balneologia i medycyna fizykalna - 2 miejsca
 • chirurgia dziecięca - 35 miejsc
 • chirurgia klatki piersiowej - 13 miejsc
 • chirurgia naczyniowa - 9 miejsc
 • chirurgia ogólna - 79 miejsc
 • chirurgia onkologiczna - 31 miejsc
 • chirurgia plastyczna - 3 miejsca
 • chirurgia stomatologiczna - 12 miejsc
 • chirurgia szczękowo-twarzowa - 9 miejsc
 • choroby płuc - 37 miejsc
 • choroby płuc dzieci - 12 miejsc
 • choroby wewnętrzne - 229 miejsc
 • choroby zakaźne - 57 miejsc
 • dermatologia i wenerologia - 6 miejsc
 • diabetologia - 20 miejsc
 • diagnostyka laboratoryjna - 8 miejsc
 • endokrynologia - 3 miejsca
 • endokrynologia i diabetologia dziecięca - 7 miejsc
 • epidemiologia - 9 miejsc
 • farmakologia kliniczna - 2 miejsca
 • gastroenterologia - 5 miejsc
 • gastroenterologia dziecięca - 9 miejsc
 • genetyka kliniczna - 6 miejsc
 • geriatria - 26 miejsc
 • hematologia - 44 miejsca
 • immunologia kliniczna - 4 miejsca
 • kardiochirurgia - 23 miejsc
 • kardiologia - 16 miejsc
 • kardiologia dziecięca - 3 miejsca
 • medycyna lotnicza - 0 miejsc
 • medycyna morska i tropikalna - 2 miejsca
 • medycyna nuklearna - 16 miejsc
 • medycyna paliatywna - 4 miejsca
 • medycyna pracy - 10 miejsc
 • medycyna ratunkowa - 84 miejsca
 • medycyna rodzinna - 103 miejsca
 • medycyna sądowa - 10 miejsc
 • medycyna sportowa - 3 miejsca
 • mikrobiologia lekarska - 8 miejsc
 • nefrologia - 32 miejsca
 • nefrologia dziecięca - 8 miejsc
 • neonatologia - 66 miejsc
 • neurochirurgia - 5 miejsc
 • neurologia - 16 miejsc
 • neurologia dziecięca - 7 miejsc
 • neuropatologia - 0 miejsc
 • okulistyka - 13 miejsc
 • onkologia i hematologia dziecięca - 17 miejsc
 • onkologia kliniczna - 76 miejsc
 • ortodoncja - 5 miejsc
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu - 16 miejsc
 • otorynolaryngologia - 12 miejsc
 • otorynolaryngologia dziecięca - 6 miejsc
 • patomorfologia - 48 miejsc
 • pediatria - 92 miejsca
 • pediatria metaboliczna - 6 miejsc
 • periodontologia - 3 miejsca
 • położnictwo i ginekologia - 16 miejsc
 • protetyka stomatologiczna - 7 miejsc
 • psychiatria - 119 miejsc
 • psychiatria dzieci i młodzieży - 24 miejsca
 • radiologia i diagnostyka obrazowa - 15 miejsc
 • radioterapia onkologiczna - 57 miejsc
 • rehabilitacja medyczna - 85 miejsc
 • reumatologia - 12 miejsc
 • stomatologia dziecięca - 16 miejsc
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją - 15 miejsc
 • toksykologia kliniczna - 8 miejsc
 • transfuzjologia kliniczna - 15 miejsc
 • urologia - 9 miejsc
 • zdrowie publiczne - 8 miejsc

Ponadto zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z późn. zm.) liczbę miejsc szkoleniowych nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny przed postępowaniem kwalifikacyjnym ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK.

Listę miejsc rezydenckich z podziałem na województwa można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia [Plik PDF]


Źródło: Ministerstwo Zdrowia