Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym (RFPN) uruchomiła w Ziemięcicach (Śląskie) ośrodek dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością. Będzie w nim miejsce na codzienne zajęcia dla nawet 100 podopiecznych.

Ośrodek wzorowany jest na rozwiązaniu niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomych w Würzburgu. Specyfiką Ośrodka jest podział budynku na moduły, każdy przeznaczony dla poziomu edukacji - określonej grupy wiekowej i dostosowany do jej rozwoju. W ramach inwestycji wybudowana została szkoła z pionem terapeutycznym wraz z niezbędną infrastrukturą (media, parkingi, drogi wewnętrzne). Obiekt został tak zaprojektowany aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa pozwalająca poszerzyć zakres oraz liczbę osób korzystających z Ośrodka.

Ośrodek składa się z dwóch części: tzw. segment główny, który obejmuje pomieszczenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum a także pion terapeutyczny, część administracyjną i część techniczno-gospodarczą oraz internat. Budynki są w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sanitariaty przy salach zajęć, pokojach oraz sanitariaty ogólnodostępne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Charakter i zasady działania Ośrodka opierają się na wzorcach podobnego obiektu funkcjonującego w niemieckiej miejscowości Regensburg (Ratysbona). Wokół Ośrodka powstanie także park, boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne. Wszystko po to, by objąć dzieci niewidome i niedowidzące z dodatkowymi dysfunkcjami stałą, kompleksową pomocą i towarzyszyć im na każdym etapie rozwoju fizycznego oraz emocjonalnego.

Dla wszystkich dzieci dostępne będą:

  • pomieszczenia do terapii wzroku (gabinet rehabilitacji wzroku)
  • pomieszczenia do terapii indywidualnej
  • pomieszczenie jadalne (po zakończeniu zajęć)
  • świetlica
  • gabinet psychologa, logopedy
  • gabinet lekarski - pierwszej pomocy
  • sala wielofunkcyjna ( rehabilitacji ruchowej, sala komputerowa, muzykoterapii, terapii SI)

W placówce rehabilitowanych jest obecnie 30 dzieci oraz prowadzony jest kurs dla przyszłych pracowników placówki.


Źródło: rfpn.org