Jak co tydzień, podsumowujemy minione siedem dni w ochronie zdrowia. Zobacz 10 najciekawszych artykułów, opublikowanych w serwisach LekSeek Polska.

 1. Paweł Kikosicki nie jest już dyrektorem Centrum e-Zdrowia
  Paweł Kikosicki po dwóch latach odchodzi ze stanowiska dyrektora Centrum e-Zdrowia. Poinformował o tym w mediach społecznościowych.
 2. Nowa pieczątka lekarska
  Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę określającą treść używanej przez lekarza i lekarza dentystę pieczątki lub nadruku wykonywanego z systemu komputerowego. Nowe przepisy mają na celu uwzględnienie nowych technologii i standardów, które obecnie są stosowane w informatyzacji medycyny, w tym te dotyczące dokumentacji medycznej oraz wystawiania recept i zleceń.
 3. Spotkanie ministrów zdrowia Polski i Ukrainy
  1 lutego 2024 r. minister zdrowia Izabela Leszczyna spotkała się z ministrem ochrony zdrowia Ukrainy Wiktorem Liashko. W spotkaniu udział wzięły również Maryna Slobodnichenko, wiceminister zdrowia Ukrainy ds. integracji europejskiej oraz Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
 4. Wspólne stanowisko NRL i KRAUM ws. kształcenia lekarzy
  Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i Naczelna Rada Lekarska opublikowały wspólne stanowisko w sprawie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Jednym z jego kluczowych elementów jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.
 5. Rzecznik Praw Pacjenta wydłużył czas pracy infolinii
  Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydłużył funkcjonowanie infolinii dla pacjentów. Od 1 lutego 2024 roku infolinia jest czynna całodobowo od poniedziałku, od godziny 8:00 do piątku, do godziny 20:00.
 6. NIL: Projekt Kodeksu Etyki Lekarskiej oddany do konsultacji
  Na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęto uchwałę o przedstawieniu do konsultacji samorządowych i społecznych projekt nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jego nowelizacja ma na celu zapewnienie wysokich standardów etycznego postępowania w zawodzie lekarza oraz dostosowanie się do nowych wyzwań i oczekiwań w obszarze medycyny. Dotychczasowe prace nad aktualizacją przepisów podsumował przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL Artur de Rosier, podkreślając, że każda zainteresowana strona będzie miała możliwość zapoznania się z projektem i zgłoszenia swoich uwag i sugestii. Szczególnie ważne jest uwzględnienie opinii zarówno zawodowych organizacji medycznych, jak i pacjentów oraz społeczności medycznej.
 7. 4208 rezydentur w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym
  W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie jest dostępnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 w pozarezydenckim. Wnioski będzie można składać od 1 lutego w Systemie Monitorowania Kształcenia.
 8. Okrągły stół farmaceutyczny w Brukseli
  Jak zapewnić Europejczykom nieprzerwany dostęp do leków i zwiększyć strategiczne bezpieczeństwo zdrowotne UE w ramach reformy unijnego prawa - dyskutowano podczas Okrągłego Stołu Farmaceutycznego UE zorganizowanego w Parlamencie Europejskim (31 stycznia br.)
 9. 32. Finał WOŚP. Ile zebrano? Kwota na koniec dnia
  Niedziela 28 stycznia była dniem 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Atmosfera całego wydarzenia była jak zwykle niepowtarzalna. A wynik, jaki udało się osiągnąć, przewyższył najśmielsze oczekiwania Fundacji.
 10. Minister zdrowia zaprezentowała pakiet dla kobiet „Bezpieczna, świadoma ja”
  Minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła pakiet rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”, którego celem jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet.