1 lutego 2024 r. minister zdrowia Izabela Leszczyna spotkała się z ministrem ochrony zdrowia Ukrainy Wiktorem Liashko. W spotkaniu udział wzięły również Maryna Slobodnichenko, wiceminister zdrowia Ukrainy ds. integracji europejskiej oraz Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji w zakresie polsko-ukraińskich relacji w dziedzinie zdrowia oraz szans i wyzwań związanych z akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej. W tym kontekście wskazywano na potrzebę wsparcia ze strony Ministerstwa Zdrowia RP w zakresie dostosowania prawa ukraińskiego do accquis communautaire. Strona polska wyraziła gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Jak wskazywała minister Leszczyna: „Proces integracji z Unią Europejską jest bardzo wymagający. Tak jak nas wspierano w naszej drodze do unijnych struktur, tak my dziś wspieramy Ukrainę w jej unijnych aspiracjach. To jest bardzo ważne, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności i odbudowy w Ukrainie to nasza wspólna odpowiedzialność i wspólne zadanie.”

Podczas spotkania omówiono również tematy dotyczące działań na rzecz odbudowy ochrony zdrowia na Ukrainie – zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i systemowym. Minister Liaszko wskazywał na możliwości zaangażowania polskich firm w odbudowę inwestycji w sektorze zdrowia. Strona polska konsekwentnie wspiera Ukrainę w wielu obszarach dotyczących chory zdrowia, w tym również w zakresie szkoleń, wymiany know-how dla kadry medycznej i administracji zdrowotnej, zadeklarowano gotowość do rozwijania dalszej współpracy w tym zakresie.

Spotkanie z Ministrem Liaszko było pierwszym spotkaniem międzynarodowym minister Izabeli Leszczyny.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia