Polskie Towarzystwo Okulistyczne apeluje do ministra Arłukowicza o jak najszybsze wprowadzenie programu lekowego leczenia wysiękowej postaci AMD, który przyniesie efektywne i skuteczne leczenie chorych oraz dbałość o finanse publiczne.
   
Prezes PTO Prof. Wojciech Omulecki informuje w liście do ministra Bartosza Arłukowicza, że PTO z zadowoleniem przyjęło informacje o trwających w Ministerstwie Zdrowia pracach nad wprowadzeniem systemowego rozwiązania dla leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (wysiękowe AMD) w ramach programu lekowego.

Jednak, ze zdziwieniem PTO przyjmuje ostatnie obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków na dzień 1 marca 2015 r, w którym brak jest informacji o refundacji leczenia wysiękowej postaci AMD w programie lekowym.

Zdaniem PTO, kolejny raz, oczekiwany od ubiegłego roku, program lekowy nie jest realizowany, mimo obietnic ze strony Ministerstwa.

Więcej: pto.com.pl