Stowarzyszenie Retina AMD Polska monitoruje postępy prac we wprowadzaniu w życie zatwierdzonego w maju programu lekowego w leczeniu wysiękowej postaci AMD.

Jak czytamy na stronie internetowej Stowarzyszenia, ostatnią informację uzyskało ono od dyrektora Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia z dnia 27.07. br. w której przekazano harmonogram działań wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ, zmierzających do jak najszybszego zakontraktowania nowego programu lekowego. W poszczególnych województwach daty wejścia w życie zawartych pomiędzy ośrodkami leczniczymi a NFZ umów, wskazywane są od 01.09 do 19.10.2015 r.

Stowarzyszenie Retina AMD Polska liczy więc na to, że z końcem października wszyscy chorzy na wAMD będą mogli bez przeszkód zostać objęci leczeniem w ramach tak oczekiwanego programu.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało również na wątpliwości Stowarzyszenia w sprawie dostępności programu dla pacjentów, którzy już są leczeni i dla pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie prywatnie opłacając je z własnych środków.

Z przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia informacji wynika, że „pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w ramach grupy BO2 – leczenie wysiękowej postaci wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego antyVEGF/rekombinowanego białka fuzyjnego, mogą zostać zakwalifikowaniu do programu pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do programu.

Pacjenci, którzy do tej pory leczyli się z własnych środków mogą zostać włączeni do ww programu pod warunkiem, że spełniają kryteria kwalifikacji do programu”.


Źródło: retinaamd.org.pl