Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wdrażającą dyrektywę transgraniczną. A to oznacza, że pacjenci będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów leczenia za granicą.

Nowelizacja reguluje kwestię zwrotu kosztów leczenia za granicą. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował świadczenia, które przysługują pacjentom w Polsce (są w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych). Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP.

Dyrektywa transgraniczna pozwala każdemu obywatelowi leczyć się w dowolnym kraju UE, za jego leczenie musi zapłacić płatnik kraju, z którego pochodzi. Ale dotyczy to jedynie procedur w trybie jednodniowym. Pacjenci będą mogli się ubiegać o zwrot kosztów z NFZ do wysokości kwoty jaka jest refundowana w Polsce. Dodatkowo NFZ będzie musiał przygotować bazę placówek dla obcokrajowców, które wykonują procedury, które są finansowane w ramach dyrektywy transgranicznej. Z kolei polskie szpitale na chorych z zagranicy będą mogły zarabiać bez limitów.


Źródło: www.medexpress.pl