Na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęto uchwałę o przedstawieniu do konsultacji samorządowych i społecznych projekt nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jego nowelizacja ma na celu zapewnienie wysokich standardów etycznego postępowania w zawodzie lekarza oraz dostosowanie się do nowych wyzwań i oczekiwań w obszarze medycyny. Dotychczasowe prace nad aktualizacją przepisów podsumował przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL Artur de Rosier, podkreślając, że każda zainteresowana strona będzie miała możliwość zapoznania się z projektem i zgłoszenia swoich uwag i sugestii. Szczególnie ważne jest uwzględnienie opinii zarówno zawodowych organizacji medycznych, jak i pacjentów oraz społeczności medycznej.

- Obecna wersja projektu ma formę zbiorczą, zawiera zarówno nowe artykuły Kodeksu, jak i te, które zostały zachowane z obowiązujących przepisów. Oprócz tego, dołączone są również komentarze wyjaśniające i intepretujące poszczególne artykuły – zostały one zebrane z dyskusji, które towarzyszyły publikacjom propozycji zmian na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Opieraliśmy się także na opracowaniach Komisji z poprzednich dwóch kadencji, które niestety nie doczekały się przyjęcia na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy, który z uwagi na pandemię nie mógł się odbyć. Korzystaliśmy również z opracowania pod redakcją pana profesora Oktawiana Nawrota i komentarza do KEL stworzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku – mówił przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL Artur de Rosier.

Wyjaśnił również, że niektóre artykuły nadal są w opracowaniu – m.in. art. 63 dotyczący reklamy w kontekście godności zawodu lekarza i lekarza dentysty. - To jest taki artykuł, który wymaga dostosowania naszych przepisów do dyrektyw unijnych. Nie byliśmy w stanie tego ukończyć, dlatego, że czekamy na wyniki badań ankietowych, prowadzonych przez nasz Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia [ankietę można wypełnić TUTAJ – przyp. red.]. Dzięki Jackowi Miarce, przewodniczącemu Naczelnego Sądu Lekarskiego, mamy też opracowania orzeczeń dotyczących kwestii reklamy zarówno z NSL, jak i sądów okręgowych. I to jest kolejna doza wiedzy, która pozwoli nam na rzetelne skonstruowanie artykułu opisującego reklamę.

NIL poinformowała, że w trakcie konsultacji projekt będzie na bieżąco poprawiany przez Komisję. Docelowo będzie składał się z poszczególnych artykułów, jak w obecnie obowiązującej wersji. Następnie, ostateczny projekt zostanie przyjęty w drodze uchwały na kolejnym posiedzeniu NRL 8 marca 2024 r. i przekazany delegatom na Krajowy Zjazd Lekarzy. Od tego czasu będzie mógł podlegać zmianom zgłoszonym wyłącznie przez delegatów. Końcowa wersja Kodeksu będzie głosowana podczas najbliższego Zjazdu w maju tego roku.

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL zaznaczył także, że w planach jest opracowanie nowego komentarza do Kodeksu.

- Zachęcam do konstruktywnej dyskusji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli uważają Państwo, że jakiś zapis obecnie nie spełnia oczekiwań lub nie jest adekwatny do realiów pracy lekarza, to proszę o merytoryczną propozycję, jak możemy go wspólnie zaktualizować. Państwa uwagi i udział w konsultacjach są niezwykle ważne dla naszej pracy. Jako Komisja Etyki Lekarskiej, jesteśmy przekonani, że tylko w ten sposób możemy stworzyć kompletny, rzetelny i odpowiedni dla dzisiejszego środowiska medycznego Kodeks Etyki Lekarskiej – zaapelował przewodniczący Artur de Rosier.

Uwagi można zgłaszać do 15 lutego 2024 r. na adres: kel@nil.org.pl.

Uchwałę i pismo przewodnie można pobrać ze strony internetowej NIL.

Źródło: NIL