Nowe badanie sugeruje, że dorośli w średnim wieku, którzy mają większą masę mięśniową, mają mniejsze ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej.

Wyższy poziom beztłuszczowej masy mięśniowej w średnim wieku wiąże się z niższym ryzykiem chorób sercowo - naczyniowych (CVD), niezależnie od konwencjonalnych czynników ryzyka, takich jak otyłość, dieta, dochód, cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, palenie tytoniu i nieprawidłowy poziom cholesterolu. Objętość tkanki mięśniowej zaczyna stopniowo zmniejszać się w wieku 30 lat, w przybliżeniu 3 procent co dziesięć lat. Tkanka ta odgrywa kluczową rolę w wielu procesach metabolicznych, a jeśli jej objętość zmniejsza się to może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób.

Zespół naukowców odkrył, że niska masa mięśniowa w średnim wieku wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób serca. Badanie, które zostało opublikowane w Journal of Epidemiology & Community Health potwierdza wyniki poprzednich badań, które pokazują, w jaki sposób masa mięśniowa może mieć związek z zawałem serca lub ryzykiem udaru mózgu.

Nowe badanie koncentruje się na tym, w jaki sposób masa mięśniowa u dorosłych w średnim wieku bez współistniejących chorób może wpłynąć na ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej w przyszłości. Naukowcy doszli do wniosku, że utrzymanie objętości tkanki mięśniowej może odeprzeć ataki serca i udary, a także może promować zdrowie sercowo-naczyniowe, przynajmniej u mężczyzn.

Aby dojść do swoich ustaleń, zespół obserwował 2 020 uczestników. Wszyscy uczestnicy byli zdrowi, bez chorób sercowo-naczyniowych na początku badania. Oprócz podstawowych informacji poproszono ich o dostarczenie danych na temat ich diety i aktywności fizycznej. Ponadto zespół wziął pod uwagę pewne znane czynniki ryzyka, takie jak poziomy krążących tłuszczów we krwi, markery stanu zapalnego, wskaźnik masy ciała (BMI) i ciśnienie krwi.

Aby zmierzyć masę mięśniową, naukowcy zmierzyli i obliczyli masę mięśni szkieletowych, która została również dostosowana do pomiarów BMI uczestników. W ciągu 10 lat u mniej niż 27 procent badanych rozwinęły się choroby sercowo-naczyniowe.

Co ciekawe naukowcy, odkryli również, że mężczyźni byli około cztery razy bardziej narażeni na rozwój chorób sercowo-naczyniowych niż kobiety, a objętość masy mięśniowej była związana z ryzykiem zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe.

Uczestnicy z największą objętością mięśni mieli najmniej przypadków chorób serca lub udaru mózgu w porównaniu do osób z mniejszą masą mięśniową na początku badania.
Naukowcy ocenili, że osoby o najwyższym poziomie masy mięśniowej były o 81 procent mniej narażone na udar lub zawał serca. Ponadto częstość występowania podwyższonego ciśnienia tętniczego, cukrzycy i otyłości, które są znanymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, były również niższe u osób o największej masie mięśniowej.

Różnica między mężczyznami i kobietami w zakresie rozwoju chorób sercowo-naczyniowych jest związana z wyższą masą mięśniową u mężczyzn i pewnymi różnicami hormonalnymi między płciami przebiegającymi w procesie starzenia się.

Źródło: news-medical.net