Większe narażenie na promieniowanie ultrafioletowe B (UVB), bezpośrednio związane z czasem na świeżym powietrzu i ekspozycją na światło słoneczne, jest związane ze zmniejszonym ryzykiem krótkowzroczności (miopii), a ekspozycja na UVB pomiędzy wiekiem 14 i 29 lat jest związana z największym zmniejszeniem prawdopodobieństwa rozwinięcia krótkowzroczności w wieku dorosłym- według badań opublikowanych w Internecie przez „JAMA Ophthalmology".

Krótkowzroczność jest złożoną cechą, na którą mają wpływ liczne czynniki środowiskowe i genetyczne. Jest ona coraz bardziej powszechna na całym świecie, najbardziej dramatycznie dotyka mieszkańców w miejskich regionach Azji, ale wzrastająca częstość występowania została również zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i Europie. Ma to poważne konsekwencje, zarówno wizualne jak i finansowe, dla globalnego obciążenia tą chorobą potencjalnie zagrażającą wzrokowi.

Dr Astrid E. Fletcher, z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej oraz jego współpracownicy zbadali związek krótkowzroczności z promieniowaniem UVB, stężeniem witaminy D w surowicy i szlakiem wariantów genetycznych witaminy D, dostosowując je do lat spędzonych na edukacji. Badaniem objęto losowo próby uczestników w wieku 65 lat i starszych z 6 ośrodków badawczych z Europejskiego Studium Oka. Spośród 4187 uczestników, 4166 miało przeprowadzone badania wzroku włącznie z refrakcją. Oddali oni próbkę krwi i zadano im pytania przez przeszkolonych pracowników terenowych z wykorzystaniem ustrukturyzowanego kwestionariusza. Po wykluczeniu różnych czynników, ostatecznym badaniem objęto 371 uczestników z krótkowzrocznością i 2797 bez.

Naukowcy odkryli, że wzrost ekspozycji na UVB w wieku od 14 do 19 lat i od 20 do 39 lat był związany ze zmniejszonym prawdopodobieństwem krótkowzroczności. Osoby w najwyższym tercylu (grupy) pod względem lat nauki miały dwukrotnie większe szanse na krótkowzroczność. Nie stwierdzono niezależnego związku pomiędzy krótkowzrocznością i stężeniem witaminy D3 w surowicy lub różnymi wariantami w genach związanych z metabolizmem witaminy D. Nieoczekiwane było odkrycie, że najwyższy kwintyl (grupy) pod względem stężenia luteiny w osoczu, był związany ze zmniejszonym prawdopodobieństwem krótkowzroczności.

„Związek między UVB, edukacją i krótkowzrocznością pozostał nawet po odpowiedniej regulacji. Sugeruje to, że wysokie tempo rozwinięcia krótkowzroczności związanej z wykształceniem nie wynika wyłącznie z braku czasu na świeżym powietrzu", piszą autorzy.

„Ponieważ efekt ochronny czasu spędzanego na świeżym powietrzu jest coraz częściej stosowany w interwencjach klinicznych, większe zrozumienie mechanizmów oraz stadiów rozwoju, w których korzyść z tego jest największa, jest uzasadnione."

Źródło: medicalnewstoday.com