Jak wynika z nowego badania opublikowanego w Journal Endocrine Society of Clinical Endocrinology & Metabolism, ekspozycja na bisfenol A (BPA) i inne chemikalia powodujące zaburzenia endokrynologiczne (EDC) może zmniejszać poziom witaminy D we krwi. Badanie to jako pierwsze opisuje związek pomiędzy ekspozycją na takie substancje a poziomem witaminy D w tak dużej grupie dorosłych.

EDC to substancje chemiczne lub mieszaniny związków chemicznych, które mogą powodować niekorzystne skutki dla zdrowia poprzez zakłócanie szlaków hormonalnych w organizmie. Grupa badaczy przeprowadziła ponad 1300 badań i zidentyfikowała różne powiązania między ekspozycją chemiczną i problemami zdrowotnymi takimi jak niepłodność, otyłość, cukrzyca, zaburzenia neurologiczne czy nowotwory związane z hormonami.

"Prawie każdy człowiek na naszej planecie jest narażony na działanie BPA i inne klasy związków chemicznych powodujących zaburzenia endokrynologiczne z grupy ftalanów. Możliwość, że te chemikalia mogą nawet w małym stopniu zmniejszać poziom witaminy D ma szerokie implikacje dla zdrowia publicznego", twierdzą autorzy badania z University of Michigan School of Public Health w Ann Arbor. "Witamina D odgrywa olbrzymią rolę w utrzymaniu zdrowia kości i mięśni. Dodatkowo, mała aktywność witaminy D związana jest z innymi schorzeniami, takimi jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca i nowotwory."
EDC występują w podstawowych produktach spożywczych i w środowisku. Istnieje ponad 85 000 produktów, w których mogą być tysiące związków zaburzających układ hormonalny. BPA jest jednym z tych związków, często występuje w tworzywach sztucznych i innych produktach konsumenckich. Inną grupą związków są ftalany, które znajdują się w produktach do higieny osobistej - w kosmetykach, środkach dla dzieci, środkach do pakowania żywności i rurkach medycznych.

Analizie poddano dane 4 667 dorosłych osób, które brały udział w National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) w latach 2005 i 2010. NHANES to badanie przekrojowe przeznaczone do zbierania danych dotyczących zdrowia i żywienia dorosłych z całych Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy analizy dostarczali próbki krwi, w których mierzono poziom witaminy D. Aby zmierzyć ekspozycję na związki zaburzające układ hormonalny, badano próbki moczu pod kątem substancji pozostawionych w organizmie po metabolizmie ftalanów i BPA.

Badania wykazały, że ludzie narażeni na większe ilości ftalanów mieli większe prawdopodobieństwo wykrycia niskiego poziomu witaminy D we krwi niż uczestnicy, którzy byli narażeni na mniejsze ilości tych substancji. Związek ten był najsilniejszy u kobiet. Oprócz tego był również związek pomiędzy ekspozycją na wyższe poziomy BPA i obniżony poziom witaminy D u kobiet, choć zależność ta nie była istotna statystycznie u mężczyzn.

"Potrzeba więcej badań, by określić mechanizm tego działania, ale jest możliwe, że substancje zmieniają aktywną postać witaminy D w organizmie wskutek podobnych mechanizmów jak przy zmianie aktywności hormonów płciowych i tarczycy".


Więcej: sciencedaily.com