Zaburzenia psychiczne i choroby fizyczne często idą w parze. Naukowcy z Uniwersytetu Bazylejskiego i Uniwersytetu Ruhry w Bochum przeanalizowali dane reprezentatywnej próby 6.483 nastolatków z USA w wieku 13-18 lat.

Analiza danych wykazała, że osoby cierpiące na zaburzenia afektywne, w tym depresję, często chorują później na zapalenie stawów lub doświadczają dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a u osób z zaburzeniami lękowymi częściej pojawiają się choroby skóry.

Naukowcy zauważyli również, że niektóre choroby fizyczne występują z kolei przed zaburzeniami psychicznymi. Zaburzenia lękowe były częstsze u ludzi z chorobami serca. Po raz pierwszy natrafiono też na korelację między zaburzeniami padaczkowymi a późniejszymi zaburzeniami odżywiania.

- Po raz pierwszy wykazaliśmy, że epilepsja wiąże się z podwyższonym ryzykiem zaburzeń odżywiania, wcześniej fenomen ten był opisywany tylko w pojedynczych analizach przypadku. To sugeruje, że metody stosowane w leczeniu padaczki mają również pewien potencjał w kontekście zaburzeń odżywiania - powiedział Marion Tegethoff, koordynatorka badania.

Zdaniem naukowców działania medyczne nakierowane na leczenie chorób fizycznych i zaburzeń psychicznych powinny być ze sobą ściśle skorelowane.


Źródło: eurekalert.org