Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, które wprowadza zmiany w przepisach określających minimalne warunki wymagane od świadczeniodawców realizujących świadczenie gwarantowane: endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego w odniesieniu do kryteriów jakościowych przez udokumentowanie wykonania liczby zabiegów.

Zmiany zostały wprowadzone na wnioski świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, którzy zwracali uwagę, iż z uwagi na trwająca sytuację epidemiologiczną w kraju utrudnione może okazać się spełnienie minimalnych warunków wymaganych w odniesieniu do udokumentowania wykonania rocznej liczby zabiegów aloplastyk stawu biodrowego i stawu kolanowego.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dodatkowo Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wskazywał, iż trwająca sytuacja epidemiologiczna utrudnia również świadczeniodawcom realizacje operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego, tym samym pozostawienie warunku udokumentowania operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego w okresie 3 lat również spowoduje, iż w późniejszych latach znaczna część świadczeniodawców nie będzie uprawniona do realizacji tych zabiegów.

Ze względu na brak informacji jak długi czas potrwa sytuacja epidemiologiczna wywołana wirusem SARS CoV 2, przy czym pewne jest, że na początku 2021 r. sytuacja ta się nie zmieni, określono 2-letni czas obowiązywania przepisu epizodycznego.

Zobacz projekt