Cyfrowy czujnik wszczepiany do przegrody międzykomorowej serca pacjenta może pomóc w poprawie jakości życia milionów ludzi z niewydolnością serca.

Niewydolność serca jest przewlekłą chorobą dotykającą 26 milionów ludzi na całym świecie stanowiącą coraz większy problem. Jest ona złożonym zespołem klinicznym, który charakteryzuje się tym, że serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu. Pomimo znacznych postępów w leczeniu i profilaktyce poziom śmiertelności i zachorowalności w wyniku niewydolności serca pozostaje wysoki, a jakość życia cierpiących na nią pacjentów niska.

Najszybszym i najbardziej specyficznym czynnikiem prognostycznym pogłębienia się niewydolności serca jest wzrost ciśnienia w jego lewym przedsionku. Do tej pory ciśnienie w lewym przedsionku serca można było mierzyć tylko w warunkach szpitalnych i wymagało to hospitalizacji pacjenta, przez co nie mogło odbywać się w ramach protokołu leczenia codziennego, niezbędnego do wczesnego rozpoznania choroby serca i jej późniejszego kontrolowania.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu V-LAP zajęto się tym problemem, opracowując cyfrowy czujnik sercowy umieszczany na przegrodzie międzykomorowej, stale monitorujący ciśnienie w lewym przedsionku i ostrzegający lekarzy o wszelkich potencjalnie zagrażających życiu zmianach. „Ta proaktywna technologia może wykrywać pogłębienie niewydolności serca, zanim pacjent jeszcze odczuje jego objawy, pozwalając lekarzom na szybsze zapobieganie powikłaniom”, stwierdza koordynator projektu Dedi Erdheim.

Proste w zastosowaniu i łatwe w użyciu

To drobne urządzenie w kształcie rurki przeprowadzane jest przez żyły pacjenta i umieszczane w sercu w ramach minimalnie inwazyjnego zabiegu przy użyciu standardowego cewnika. „Pacjent nosi przypominające pasek urządzenie do użytku domowego tylko przez minutę dziennie, aby zdalnie naładować implant z czujnikiem. Po naciśnięciu przycisku zebrane od pacjenta dane trafiają do chmury. Dane są zbierane, analizowane i przesyłane do opiekuna, który w razie potrzeby może zdalnie dostosowywać dawki leków”, wyjaśnia Erdheim.

Monitorowanie może odbywać się w dowolnym miejscu, umożliwiając pacjentowi zachowanie normalnego trybu życia. Mikrokomputer V-LAP umożliwia uzyskanie lepszych wyników klinicznych dzięki wczesnemu wykrywaniu, większemu zaangażowaniu, holistycznemu monitorowaniu i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. System oferuje najwyższy standard leczenia pacjentów poprzez optymalne leczenie, samodzielne zarządzanie chorobą, szybkie postępowanie oraz całodobowe monitorowanie w sposób zdalny.

Pionierskie rozwiązanie na potrzeby zmiany opieki zdrowotnej z reaktywnej na proaktywną

Obecny kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zalecenia dotyczące zachowania dystansu społecznego podkreśliły wartość zdalnego monitorowania chorych na niewydolność serca, którzy należą do grona najbardziej zagrożonych osób w czasie pandemii. „Pacjenci wyposażeni w urządzenie V-LAP nie muszą wychodzić z domu na regularne badania kontrolne, ponieważ ich lekarze mają pełny dostęp do ich danych i mogą zdalnie dostosowywać dawki leków, oszczędzając cenny czas i zapewniając swoim pacjentom wczesne, spersonalizowane leczenie, które pomaga uniknąć pogorszenia się stanu zdrowia”, zauważa Erdheim.

V-LAP toruje teraz drogę do zmiany opieki zdrowotnej z reaktywnej na proaktywną. „Za kilka lat każdy pacjent z przewlekłą chorobą serca będzie poddawany monitorowaniu za pomocą mikroczujników instalowanych w obrębie całego układu sercowo-naczyniowego i obsługiwanych zdalnie w celu zbierania cennych danych fizjologicznych, które umożliwią lepsze leczenie, rozpoczynane na tyle wcześnie, aby umożliwić ludziom dłuższe życie bez ograniczeń”, podsumowuje Erdheim. „Dostrzegamy ogromne zainteresowanie ze strony wiodących firm z sektora wyrobów medycznych, które rozumieją, że ta przełomowa technologia może uczynić istniejące urządzenia medyczne znacznie inteligentniejszymi poprzez umożliwienie leczenia i zarządzania chorobami serca w oparciu o dane”.

© Unia Europejska, [2020] | źródło: CORDIS