Data spotkania: 17-19 września 2015r.

Miejsce spotkania: Kazimierz DolnyKonferencja naukowo-szkoleniowa dla lekarzy psychiatrów odbędzie się w dniach 17-19 września 2015r. w Kazimierzu Dolnym. Organizatorzy chcą, aby XVIII Lubelskie Spotkania Naukowe, były kontynuacją dokonań poprzednich edycji, a także ostatniego Zjazdu Psychiatrów Polskich, który odbył się w 2013 r. w Lublinie, w zaproponowanym wtedy wymiarze „między neurobiologią a środowiskiem”, co z kolei niesie pozytywne odniesienia do naszych pacjentów i ich bliskich. Chcą także, aby prezentowana podczas konferencji psychiatria była czymś więcej niż medycyną opartą na dowodach, aby była to psychiatria narracji naszych pacjentów i nas.


Więcej: skolamed.pl