30 listopada - 2 grudnia 2023r. on-line

Ze względu na duży sukces zeszłorocznej Konferencji, drugi raz Konferencja odbędzie się w formule on-line w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2023r. z możliwością odsłuchiwania do 31 marca 2024r. nagranych wykładów i warsztatów poprowadzonych przez wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy.

Jubileuszowa Konferencja będzie jednocześnie pierwszym wspólnym sympozjum z EUGA - European Urogynecological Association.

Tematami wiodącym tegorocznej Konferencji będą nawracające infekcje w drogach moczowych i narządzie płciowym, wpływ menopauzy na dolegliwości uroginekologiczne, praktyczne aspekty diagnostyki, tips and tricks wybranych zabiegów operacyjnych. Omówione będą najnowsze osiągnięcia metod nieoperacyjnych, przede wszystkim fizjoterapii i pessaroterapii.

Informacje poruszane podczas Konferencji powinny być przydatne zarówno dla początkujących w dziedzinie uroginekologii i ginekologii, jak i dla specjalistów: lekarzy, fizjoterapeutów i położnych.

Szczegóły >> konferencja-uroginekologiczna.pl