18-19 listopada 2016 r. Łódzka Manufaktura - Hotel Andel’s


Już po raz dziesiąty odbędzie się na konferencja edukacyjna zwana „Andrzejkami Dermatologicznymi”. Stała się ona jednym z największych wydarzeń naukowych i towarzyskich w naszym dermatologicznym środowisku.

Główne zagadnienia konferencji to:

  • OWRZODZENIA ŻYLNE GOLENI W DERMATOLOGII GERIATRYCZNEJ – PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY
  • ALERGOLOGIA DERMATOLOGICZNA – NOWE ASPEKTY PATOGENEZY I TERAPII
  • LECZNICTWO DERMATOLOGICZNE
  • DERMATOLOGIA DZIECIĘCA
  • VARIA

Szczegóły: andrzejkidermatologiczne.pl