Dzięki Programowi profilaktyki raka szyjki macicy liczba kobiet, które zgłaszają się na badania cytologiczne wzrosła z 12,7% w 2006 r. do 42,11% w 2015 roku - poinformował resort zdrowa.

NFZ realizuje program, w ramach którego raz na 3 lata finansuje badania cytologiczne, skierowane do kobiet w wieku 25-59 lat. To właśnie w tej grupie wiekowej odnotowano najwyższe ryzyko umieralności i zachorowalności z powodu raka szyjki macicy.

W efekcie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy zgłaszalność na badania cytologiczne wzrosła z 12,7% w 2006 r. do 42,11% w 2015 r.

Zgłoszenia kobiet w wieku 25–59 lat na badania cytologiczne w 2015 roku (źródło - Ministerstwo Zdrowia).

W ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, działania dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy są podzielone na trzy priorytety:

  • promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów - działania, które mają zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat chorób nowotworowych i zachęcić Polki do przesiewowych badań cytologicznych
  • profilaktyka wtórna, diagnostyka oraz wykrywanie nowotworów - działania, które zapewniają wysoką jakość diagnostyki nowotworów, takie jak kontrole świadczeniodawców, którzy wykonujących badania przesiewowe
  • edukacja onkologiczna - szkolenia m.in. dla lekarzy, położnych i diagnostów laboratoryjnych, którzy realizują program profilaktyki raka szyjki macicy.

Za działania promocyjne odpowiada Biuro Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia. Natomiast kontrole i szkolenia prowadzi Centralny Ośrodek Koordynujący (Centrum Onkologii w Warszawie).

Nowotwory złośliwe szyjki macicy powodują 3,8% zgonów nowotworowych u kobiet (siódma przyczyna zgonów nowotworowych).


Źródło: Ministerstwo Zdrowia