Według nowych badań wysoki i podwyższony poziom hormonu tarczycy FT4 był związany z chorobą tętnic oraz śmiercią u osób starszych i w średnim wieku.

Naukowcy przeanalizowali dane 9420 uczestników (średnia wieku 65 lat) w Badaniu Rotterdamskim, w którym prowadzono pracę ta temat dwóch typów hormonów: hormonu stymulującego tarczycę i wolnej tyroksyny (znanego jako FT4) oraz ich związku z miażdżycą tętnic i śmiercią wywołaną wieńcową choroby serca, chorobami naczyń mózgowych lub innymi chorobami związanymi z tętnicami.

FT4 to hormon wytwarzany przez tarczycę, który pomaga kontrolować szybkość metabolizmu energetycznego. Miażdżyca tętnic jest procesem stopniowego stwardnienia ścian tętnic i gromadzenia się złogów tłuszczu na ich wewnętrznej ściance. Badacze określili bezobjawową miażdżycę tętnic poprzez pomiar zwapnienia tętnic wieńcowych.

Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 8,8 roku, naukowcy zwrócili uwagę na 612 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych związanych z miażdżycą i 934 zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z miażdżycą po raz pierwszy. Zwiększenie poziomów FT4 było związane z dwukrotnie większym ryzykiem wysokiego stopnia zwapnienia tętnic wieńcowych - co może być wskaźnikiem subklinicznej miażdżycy. Wysoki poziom FT4 przyczyniał się do 87 procent większego ryzyka wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego związanego z miażdżycą oraz do podwojonego ryzyka śmierci sercowo-naczyniowej związanej z miażdżycą.

"Oczekiwaliśmy, że czynność tarczycy wpłynie na ryzyko rozwoju miażdżycy tętnic poprzez wpływ na wzrost ciśnienia tętniczego krwi, jednak nasze wyniki pozostały niezmienne po uwzględnieniu kilku czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Sugeruje to, że rolę mogą odgrywać również mechanizmy inne niż tradycyjne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego." - powiedział główny autor badań, Arjola Bano, MD, M. Sc., D.Sc., naukowiec w zakresie chorób wewnętrznych i epidemiologii na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Holandia.

Uważa się, że badanie to jest pierwszym badaniem populacyjnym badającym związek funkcji tarczycy z miażdżycą - od subklinicznej miażdżycy tętnic do jawnej choroby i śmierci.

"Przyszłe badania powinny wyjaśnić dokładne mechanizmy, które mogą wyjaśnić związek między funkcją tarczycy a miażdżycą, co może pomóc w identyfikacji potencjalnych celów dla przyszłych strategii profilaktycznych" - powiedział Bano.

Źródło: sciencedaily.com