Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na świecie na grypę choruje od 330 milionów do 1,6 miliarda ludzi, z których od 500 tysięcy do 1 miliona umiera. W Polsce w obecnym sezonie epidemicznym zachorowało ponad 4,5 mln osób (4 675 328). Jeżeli chodzi o wyszczepialność przeciw grypie (3,8 proc.) Polska na tle Europy ciągle wypada blado.

Niska wyszczepialność przeciw grypie w Polsce wśród całej populacji możne się poprawić dzięki obietnicy Ministerstwa Zdrowia. Mamy jeden z najniższych wyników w Europie. Według zaleceń WHO oraz Rady Unii Europejskiej, poziom wszczepialności powinien wynosić 75% dla osób powyżej 65 r.ż. i osób z grup podwyższonego ryzyka. Obecnie cena szczepionek przeciw grypie, w zależności od apteki, wynosi około 40 zł, dzięki refundacji dla osób 65+ cena ta mogłaby zostać zmniejszona do około 20 zł.

– Myślimy o 50 proc. udziale pacjenta i państwa w finansowaniu tych szczepień. Uważamy, że zniesie to barierę ekonomiczną dla osób, które chciałyby się zaszczepić. Grupa o której myślimy to osoby powyżej 65 roku życia. Uznajemy, że jest to grupa szczególnie zagrożona – mówi podsekretarz stanu Marcin Czech.

W ostatnim sezonie w Polsce odnotowano 10 proc. wzrost liczby zaszczepionych przeciw grypie osób, ale wyszczepialność jest ciągle bardzo niska (3,8 proc.). Udało się zatrzymać silny trend spadkowy poziomu wyszczepialności, mimo to Polska nadal plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Jak wynika z raportu „Szczepienia przeciw grypie w państwach europejskich” wyszczepialność przeciw grypie była najwyższa w Wielkiej Brytanii (62 proc.) oraz w Holandii (53 proc.), a najniższa w Bułgarii (poniżej 1 proc.), Łotwie (1 proc.) i w Estonii (3 proc.).

– Jeżeli chodzi o poziom wszczepialności na grypę niestety jesteśmy na ostatnich miejscach. Zarówno w populacji ogólnej jak i grupie osób powyżej 65 roku życia. W przypadku populacji osób starszych – 65+ w Polsce poziom ten wynosi 13,5 proc. dla porównania w Wielkiej Brytanii 72 proc. Wiele jeszcze przed nami – mówi Michał Seweryn, twórca raportu „Szczepienia przeciwko grypie w państwach europejskich”.

Źródło: newsrm.tv