E-recepta na dobre wkroczyła do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Lekarze wystawiają średnio ok. 2 milionów tych e-dokumentów dziennie. W skali kraju właśnie przekroczyliśmy próg 100 milionów wystawionych e-recept - poinformowało na Twitterze Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Obowiązek wystawiania e-recept wszedł w życie 8 stycznia 2020. Resort zdrowia przekonuje, że e-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej.

>>>ZOBACZ TEŻ: Jak wystawić e-receptę w Gabinecie drWidget?

Cel na 2020 rok to wdrożenie e-skierowania

Kolejnym dokumentem, który zmienił swoją postać z papierowej na cyfrową jest skierowanie. Od 8 stycznia 2021 roku każdy podmiot będzie zobowiązany wystawiać taki dokument w formie elektronicznej.

E-skierowanie to nie tylko ułatwienie dla pacjenta, ale również dla lekarza wystawiającego i placówki, która będzie je realizować. W momencie gdy pacjent przekaże dane dostępowe do e-skierowania w postaci 4-cyfrowego kodu oraz numeru PESEL, zostaną pobrane automatycznie do systemu rejestracji wszystkie niezbędne do zapisu informacje. Zarówno te o wskazanych świadczeniach, ale również dotyczące danych pacjenta. Dzięki temu nie ma konieczności ręcznego przepisywania danych do systemu, co skróci proces rejestracji. Dodatkowo, jeśli placówka posiada czytniki kodów, może zeskanować kod kreskowy z wydruku informacyjnego i pobrać e-skierowanie.

Kolejnym plusem, który już teraz wskazują lekarze to fakt blokowania możliwości zapisania się na jedno skierowanie w kilku miejscach. Obecnie zdarzają się sytuacje, gdy pacjent zapisuje się w kilku miejscach na raz i skierowanie dostarcza tylko do jednej placówki a pozostałe placówki muszą oczekiwać 14 dni, aby móc wykreślić takiego pacjenta z list oczekujących. Teraz, dzięki e-skierowaniu, gdy pacjent zapisze się np. telefonicznie i poda dane dostępowe, e-skierowanie pobierane jest do realizacji. Taki mechanizm uniemożliwia pobrania danego e-skierowania przez inne podmioty i sztucznego powiększania kolejek. Uwaga! Pacjent może się zwrócić o wycofanie e-skierowania, aby móc zapisać się w innej placówce. Możliwe jest to do momentu rozpoczęcia świadczenia w związku z danym e-skierowaniem.

>>>ZOBACZ TEŻ: Dr100: e-recepta w programie dla stomatologów

Aby umożliwić już w 2020 r. wystawianie e-skierowań bez obawy, że pacjent nie będzie miał jak go zrealizować w placówkach nie posiadających modułu e-skierowania, wprowadzono następujące zmiany. Po uzgodnieniach z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia przygotowano wydruk informacyjny, który umożliwia traktowanie e-skierowania jako pełnoprawnego skierowania dotychczas wystawianego w postaci papierowej. Aby pacjent mógł skorzystać z e-skierowania w dowolnej placówce w całej Polsce należy: Wydać pacjentowi wydruk informacyjny i ręcznie go podpisać. Na wydruku informacyjnym nie ma konieczności stawiania pieczątki.

E-skierowanie jest wystawiane na następujące świadczenia:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) – finansowane ze środków publicznych i innych,
  • badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych,
  • pozytonową tomografię emisyjną (PET) – finansowana ze środków publicznych.

Źródło: Twitter | CSIOZ | Ministerstwo Zdrowoa