Zgodnie z najnowszymi danymi Fundacji Watch Health Care opublikowanymi w „OnkoBarometrze” (maj br.), na udzielenie świadczeń onkologicznych pacjenci oczekują średnio o 1,3 tygodnia dłużej w stosunku do danych zebranych w styczniu 2015 r. – na samym początku wprowadzenia pakietu onkologicznego. W najnowszym raporcie Fundacja WHC przedstawia analizę zmian w dostępu do świadczeń onkologicznych.

Najdłuższe kolejki występują obecnie w dziedzinie chirurgii onkologicznej i onkologii – gdzie pacjenci bez karty DiLO muszą czekać na wykonanie świadczenia ponad 7 tygodni. Świadczenia, na które w maju 2016 r. oczekiwano najdłużej, to: rezonans magnetyczny mózgu (29,6 tyg.), biopsja guzków tarczycy (25,6 tyg.) oraz operacja rekonstrukcji piersi (24 tyg.).

Pakiet onkologiczny został wprowadzony w życie 1 stycznia 2015 r., czyli 1,5 roku temu. Od tego czasu wystawiono 263 490 „zielonych kart” pacjenta onkologicznego (DiLO) skracających czas do rozpoczęcia leczenia. Zdaniem ekspertów 1/3 pacjentów cierpiących na nowotwory nie otrzymuje karty DiLO. Chorzy nieposiadający „zielonej karty” muszą oczekiwać na świadczenia nawet trzykrotnie dłużej (w przypadku wizyty u onkologa).

Pomimo zakładanego przez Ministerstwo Zdrowia limitu 8 tygodni od momentu zgłoszenia się pacjenta do lekarza do postawienia diagnozy, średni skumulowany czas na diagnostykę onkologiczną przekracza zakładany limit, nawet w przypadku powszechnych nowotworów, takich jak rak piersi czy rak płuca. Zgodnie z danymi Fundacji WHC, na skutek etapowości leczenia, pacjenci z rakiem płuca lub rakiem piersi czekają w kolejce ponad 3 miesiące na rozpoczęcie terapii.

Porównanie średniego czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w poszczególnych dziedzinach onkologicznych, pacjenci BEZ karty DiLO vs. pacjenci z kartą DiLO, maj 2016 (tygodnie).

- Problem kolejek w onkologii nadal nie został rozwiązany – mówi Jacek Siwiec, wiceprezes Zarządu Fundacji WHC. - To wielopoziomowa sytuacja, przyjrzeliśmy się bliżej dostępności leczenia bólu i tu niestety także nie jest dobrze – dodaje Siwiec.

Problem leczenia bólu u pacjentów onkologicznych jest bardzo ważnym elementem terapii, dlatego w najnowszym „OnkoBarometrze” przedstawiona została dostępność do poradni leczenia bólu w Polsce. Z uzyskanych danych wynika, że średni czas oczekiwania w Polsce na przyjęcie pacjenta z bólem nowotworowym do poradni leczenia bólu wynosi 3 tygodnie. Z kolei najdłuższe czasy oczekiwania odnotowano w placówkach w: Koninie, Warszawie, Opolu oraz Wrocławiu (czas oczekiwania od 4-9 tygodni).

W raporcie znaleźć można również informacje na temat długości kolejek do badań profilaktycznych w kierunku wykrycia mutacji w genie BRCA1/BRCA2, odpowiedzialnego za zachorowania na nowotwór piersi i jajnika rekordowy czas, jaki odnotowano to 13 miesięcy.

„OnkoBarometr” WHC przedstawia analizę kolejek w 5 dziedzinach medycyny zajmujących się leczeniem nowotworów, takich jak: onkologia, chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, hematologia i hematoonkologia oraz radioterapia onkologiczna. Raport przedstawia również etapowość leczenia, czyli drogę, jaką zwykle pokonują pacjenci od momentu wizyty u lekarza POZ, do momentu wykonania leczenia operacyjnego (na przykładzie białaczki oraz nowotworów płuc, stercza i piersi).


Źródło: Fundacja Watch Health Care