Zatrzymane 23 osoby, przechwycone ponad 2100 opakowań z tzw. dopalaczami, a także blisko 1 kg środków odurzających i psychotropowych, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz mienie o wartości ponad 140 tys. zł – to efekt przeprowadzonych w ostatnich dniach w całym kraju wspólnych kontroli Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Służby Celnej. Zajęte przez służby „dopalacze” będą teraz badane przez biegłych.

Funkcjonariusze Policji, Służby Celnej i pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali wcześniej wytypowane punkty handlowe, przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań pomieszczeń i pojazdów. W czynnościach brało udział ponad 1000 funkcjonariuszy policji, służby celnej i pracowników inspekcji sanitarnej. W wyniku tych działań zabezpieczono ponad 2 tysiące „środków zastępczych”.

W trakcie prowadzonych czynności ujawniono także blisko 1 kilogram środków odurzających i substancji psychotropowych. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli ponad 10 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz krajankę tytoniową. Dodatkowo w trakcie prowadzonych wspólnych działań funkcjonariusze Służby Celnej zabezpieczyli kilka automatów do gier.

Zatrzymano łącznie 23 osoby, wobec których wszczęto postępowania przygotowawcze i na tę chwilę przedstawiono 7 zarzutów. Zabezpieczono mienie o łącznej wysokości ponad 140 tys. zł. W sprawie ujawnionych i zabezpieczonych substancji, dla ostatecznej kwalifikacji kluczowa będzie opinia biegłych wskazująca zawartość zabezpieczonych środków. Czynności procesowe trwają.


Źródło: GIS