Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiudostał nowy aparat USG do badania kardiologicznego noworodków i dzieci starszych. Kosztował 380 tys. zł, a miasto Wrocław wsparło zakup sumą 300 tys. zł.

– Dziś do dyspozycji lekarzy oddajemy nowoczesny aparat USG do badania najmłodszych pacjentów. Tych zupełnie małych, wymagających badania zaraz po przyjściu na świat i nieco starszych z oddziału intensywnej terapii – mówił prezydent Jacek Sutryk. – Miasto Wrocław nie jest organem założycielskim, ani prowadzącym szpitale we Wrocławiu, ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców – dodał prezydent.

Aparat USG, który przekazano szpitalowi, zakupiono w ramach programu "Zdrowa Matka i Dziecko", realizowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW. Sprzęt umożliwia szybką i dokładną diagnostykę dzieci, które trafiają na oddział neonatologii i intensywnej terapii.

– Sprzęt, który otrzymaliśmy od miasta daje nam możliwość zdecydowanej poprawy jakości badań. Umożliwia diagnostykę noworodka, który waży mniej niż kilogram oraz nastolatków. Jest multifunkcyjny, umożliwia badania w szerokim zakresie – podkreślała Bożena Głowska, kierująca Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci.

– W oddziale neonatologicznym hospitalizowane są dzieci, chore noworodki nie tylko z Wrocławia, ale z całego Dolnego Śląska. Sprzęt pomoże nam w diagnostyce i skróci czas pobytu dziecka w oddziale – dodała dr Ma​rta Berghausen-Mazur, kierująca Oddziałem Neonatologicznym.


Źródło: Urząd Miasta Wrocławia