Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który zakłada wydłużenie okresu przejściowego na dostosowanie się szpitali do nowych norm dotyczących liczby zatrudnionych pielęgniarek lub położnych na oddziałach dziecięcych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. wprowadziło od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany dotyczące minimalnych warunków obsady personelu pielęgniarskiego i położniczego na oddziałach szpitalnych. W celu umożliwienia dostosowania się oddziałów dziecięcych do nowych norm wprowadzono przepis przejściowy określający, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci są obowiązani w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. zapewnić, aby równoważnik etatu na 1 łóżko nie był niższy niż: 0,6 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,7 w przypadku oddziałów zabiegowych.

Od dnia 1 lipca 2019 r. normy te miały się zmienić odpowiednio na: 0,8 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,9 w przypadku oddziałów zabiegowych.

Resort zdrowia tłumaczy, iż z uwagi na trudności w zapewnieniu od dnia 1 lipca 2019 r. odpowiedniej ilości personelu pielęgniarek i położnych u świadczeniodawców udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci, nastąpiła konieczność wydłużenia terminu przejściowego.

Okres ten przesunięto z 30 czerwca 2019 r. do końca 2020 r.