30 października br. odbyła się inauguracja Zespołów Wczesnego Reagowania w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dyrektor Szpitala dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek wręczyła powołania dla 12 lekarzy i 11 pielęgniarek, którzy od 5 listopada br. pełnią wyodrębnione dyżury w szpitalu.

– To historyczny moment dla naszego szpitala. Powołując ZWR wkraczamy w nową jakość opieki nad pacjentem – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. – To zmienia znacząco całą organizację pracy szpitala, a Państwo jesteście czynnymi uczestnikami tych zmian i prekursorami poprawy bezpieczeństwa opieki nie tylko w naszym Szpitalu, ale również w przyszłości w całym systemie opieki nad dziećmi w szpitalach w całej Polsce, gdyż własnie Państwo będziecie wypracowywać algorytmy postępowania z pacjentami w różnych sytuacjach zdrowotnych wymagających interwencji.

Jak poinformował Szpital, zadaniem Zespół Wczesnego Reagowania, w skład którego wchodzi lekarz oraz pielęgniarka, jest m.in. pomoc w leczeniu pacjentów, których stan jest cięższy niż innych chorych na danym oddziale lub gdy intensywność leczenia znacznie przekracza rutynowy poziom opieki w tym oddziale oraz gdy nastąpi pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. ZWR pomagać będzie także w nadzorze i leczeniu pacjentów przekazanych z Oddziału Intensywnej Terapii na inny oddział szpitalny przez okres 48 godzin, będzie też zalecał przekazania pacjenta na innych oddział – zgodnie z jego stanem zdrowia i wymaganym leczeniem.

Źródło: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie