Centrum Medycyny Eksperymentalnej, które będzie prowadzić badania m.in. z zakresu neurologii i neurochirurgii, otwarto w poniedziałek w Olsztynie. Placówka Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego nosi imię Emila Behringa, laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Centrum Medycyny Eksperymentalnej współfinansowane ze środków ministerstwa zdrowia znajduje się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uczestniczący w otwarciu placówki minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że „uruchomienie centrum medycyny eksperymentalnej to ważny krok na drodze osadzania medycyny w Olsztynie”.

„Z wielką atencją obserwuję rozwój Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie. To jest osobisty sukces prof. Wojciecha Maksymowicza, ale jest to także sukces i rezultat współpracy pomiędzy władzami uniwersytetu, władzami wydziału nauk medycznych i władzami samorządowymi. Ta współpraca doprowadziła do czegoś, co jest unikatem”- ocenił minister.

Podkreślił, że „studia lekarskie (uruchomione 9 lat temu - PAP) były postrzegane przez wielu jako eksperyment z małą szansą na powodzenie”. Jak dodał, stało się zupełnie inaczej. „Lekarze absolwenci studiów medycznych i inni specjaliści medyczni (kończący wydział nauk medycznych - PAP) to profesjonaliści najwyższej próby, są na to dowody wymierne w postaci rankingów studentów wydziałów medycznych w Polsce, w których olsztyńscy studenci zajmują czołowe lokaty”.

Jak zaznaczył minister Radziwiłł, otwarte centrum medycyny eksperymentalnej to „działanie w kierunku ulokowania Olsztyna i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dobrym miejscu na świecie”. „To będzie ośrodek, który z całą pewnością zapewni medycynie olsztyńskiej dobrą przyszłość. Medycyna na Uniwersytecie to nie tylko diagnozowanie i leczenie pacjentów, to nie tylko dydaktyka, ale i nauka, która może nie prowadzi wprost do zastosowań, choć są one ostatecznym celem” - dodał minister.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że centrum będzie służyło uczonym, studentom i chorym, którzy dziś nie mogą liczyć na odpowiednią diagnostykę i leczenie, bo medycyna jeszcze w tym momencie nie może im zaoferować skutecznej terapii.

Prorektor elekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz powiedział, że w Centrum Medycyny Eksperymentalnej wkrótce zostanie uruchomiony projekt naukowy skierowany do pacjentów po urazach rdzenia kręgowego. Jak dodał, co roku w Polsce 700 pacjentów doznaje urazów rdzenia kręgowego, których skutkiem jest paraliż kończyn.

Program roboczo nazywa się antyplegia. „Chcemy walczyć z nieszczęściem, jakie dotyka człowiek po urazie kręgosłupa, którego skutkiem jest porażenie kończyn dolnych, a do tej pory medycyna wobec takiej diagnozy jest bezsilna”- powiedział prof. Wojciech Maksymowicz.

Projekt naukowy ma dotyczyć oddziaływania komórek macierzystych i węchowych na poprawę czynności rdzenia kręgowego u tych chorych oraz wpływu nadtwardówkowej stymulacji rdzenia kręgowego.

„Połączenie tych dwóch kierunków daje nowe obszary działania - dodał prof. Wojciech Maksymowicz.

Zaprezentowano prototyp urządzenia - aplikatora do podawania komórek macierzystych w rdzeń kręgowy. Urządzenie, które opracowali pracownicy wydziału nauk technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytutu Podstawowych Problemów Technicznych PAN w Warszawie będzie doskonalone tak, by mogło być użyte w czasie badań nad zwierzętami, a w przyszłości u ludzi.

Podczas uroczystości Zakładowi Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii, mieszczącemu się w Centrum Medycyny Eksperymentalnej nadano także imiona Napoleona Cybulskiego (profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Adolfa Becka (rektora Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie).

Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju w Polsce. Umożliwia kształcenie studentów medycyny i prowadzenie badań naukowych z zakresu: biologii molekularnej, farmakologii, patofizjologii, mikroprzepływów krwi w siatkówce, toksykologii, hemofizjologii klinicznej, badań eksperymentalnych w zakresie neurologii i neurochirurgii.

W budynku zlokalizowane są Katedra Farmakologii i Toksykologii oraz Katedra Patofizjologii. W Centrum Medycyny Eksperymentalnej siedzibę ma również Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii im. Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego, należący do Katedry Neurologii i Neurochirurgii. Dodatkowo Centrum jest połączone konstrukcyjnie i funkcjonalnie z istniejącym już Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi wchodzącym w strukturę Zakładu Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl