W ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost liczby urazów oka spowodowanych wskaźnikami laserowymi, szczególnie u dzieci i młodzieży. Birtel i współautorzy w bieżącym wydaniu "Deutsches Aerzteblatt International" podali raport, mówiący o tym, że czasami dochodzi do ciężkich urazów siatkówki i nieodwracalnego upośledzenia funkcji / ostrości wzroku.

W zależności od długości fali emitowanego promieniowania, czasu ekspozycji, lokalizacji i rozmiaru punktu, wskaźniki laserowe spowodowały rozległe uszkodzenia fototermiczne oka. Odruchowe zamknięcie powieki i szybka reakcja powodująca odwrócenie wzroku stanowią jedynie częściową ochronę przed urazami laserowymi, ostrzegają autorzy.

Według autorów, ryzyko urazu jest wyższe dla światła krótkofalowego (zielone wskaźniki laserowe: długość fali 490-575 nanometrów) niż dla światła długofalowego (czerwone wskaźniki laserowe: długość fali 635-750 nanometrów). Siatkówka jest głównym celem obrażeń spowodowanych przez fotokoagulację, która może nawet doprowadzić do ślepoty. Energia promieniowania absorbowana w tkankach powoduje lokalnie ograniczone nagrzewanie tkanek, co może powodować denaturację białka, utratę integralności komórki i następstwa procesu zapalnego.

Autorzy podkreślają, że trwałe uszkodzenie siatkówki jest często spowodowane niewidocznymi i błędnie klasyfikowanymi wskaźnikami laserowymi. Co więcej, internet umożliwia łatwy dostęp do laserów o wysokiej wydajności. Z tego powodu, że skuteczne kontrole dostępu są nierealne, autorzy zalecają, aby podnieść świadomość ryzyka obrażeń związanych z używaniem lasera, zwłaszcza wśród dzieci.

Źródło: sciencedaily.com