Od 1 kwietnia wszystkie nowe umowy zawierane pomiędzy podmiotami leczniczymi zatrudniającymi lekarzy rezydentów a Ministerstwem Zdrowia są obsługiwane przez System Informatyczny Rezydentur (SIR) - to rozwiązanie typu workflow, które całkowicie eliminuje obieg umów rezydenckich w postaci papierowej.

Jak poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zawarcie umowy w SIR obejmuje pięć prostych kroków – podmiot za pośrednictwem systemu przekazuje dane do umowy, dane te są weryfikowane i akceptowane przez Ministerstwo Zdrowia, na podstawie zaakceptowanych danych zostaje utworzona umowa wraz z załącznikami, umowa zostaje przekazana do podpisu ministrowi właściwemu ds. zdrowia lub uprawnionemu przedstawicielowi ministerstwa, następnie umowa trafia do podpisu przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu.

Aby zawrzeć umowę rezydencką w SIR należy posiadać konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub konto administratora w SIR oraz konto na platformie P2. Umowę należy popisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

CSIOZ przekonuje, że System Informatyczny Rezydentur to przede wszystkim oszczędność czasu i wygoda. Nowe rozwiązanie daje gwarancję dostarczenia całej dokumentacji do Ministerstwa Zdrowia, umożliwia śledzenie statusu umowy, monitorowanie przebiegu jej akceptacji oraz zapewnia bezpieczeństwo danych.