Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował o konieczności zachowania ostrożności przy stosowaniu leku Picato (ingenol mebutynianu) u pacjentów z nowotworami skóry w wywiadzie.

Firma LEO Pharma w porozumieniu z EMA i URPL poinformowała, że u pacjentów stosujących ingenol mebutynianu zgłaszano przypadki raka płaskonabłonkowego. W niektórych badaniach klinicznych wykazano zwiększenie zapadalności na nowotwory skóry.

Pracownicy opieki zdrowotnej powinni informować pacjentów o konieczności uważnej obserwacji w odniesieniu do wszystkich powstających zmian skórnych i niezwłocznego zasięgnięcia porady lekarza w razie pojawienia się takich zmian.

URPL informuje, że należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z nowotworami skóry w wywiadzie.

Produkt Picato (ingenol mebutynianu) stosowany jest w leczeniu rogowacenia słonecznego u osób dorosłych w sytuacjach, gdy zewnętrzna warstwa skóry nie jest pogrubiona ani uniesiona.

Więcej: www.urpl.gov.pl