Z udziałem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej oraz zaproszonych gości w nowym miasteczku medycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu odbyła się w poniedziałek (6 grudnia) uroczystość otwarcia pawilonu oddziałów psychiatrycznych.

Czterokondygnacyjny budynek (z jedną kondygnacją podziemną), zaprojektowany na 196 łóżek, został pomyślany tak, by w charakterze był bardziej „mieszkalny” niż „szpitalny”, co podkreślają zarówno sama architektura, jak i otaczające go tereny zielone, gdzie przewidziano m.in. miniboisko do koszykówki i siłownię na wolnym powietrzu.

Na parterze znajdą się izba przyjęć, dwa oddziały kliniczne (psychiatria dzieci i młodzieży oraz psychiatria wieku podeszłego) oraz kaplica i segment administracyjny.

Pierwsze i drugie piętro zajmą oddziały psychiatrii ogólnej, w tym kolejny oddział kliniczny, a także m.in. gabinety diagnostyczno-zabiegowe, jadalnie i sale dziennego pobytu oraz sale, w których będzie się prowadzić terapię i rehabilitację.

Pokoje na oddziałach są wyłącznie dwu- i trzyosobowe, na oddziale dziecięcym przewidziano łóżka dla rodziców.

Do nowego pawilonu na Bielanach zostaną wkrótce przeniesione psychiatryczne oddziały łóżkowe zlokalizowane obecnie przy ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Mickiewicza w Toruniu.

- Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia, kryzysu psychicznego doświadczy w ciągu życia co czwarty mieszkaniec globu. Oznacza to, że problemy z dobrostanem psychicznym są jednym z wyzwań współczesności, a właściwa organizacja lecznictwa psychiatrycznego jest tym, co w praktyce dotyczy, albo może dotyczyć każdego z nas. W zgodzie ze współczesną wiedzą medyczną i przyjętymi standardami postępowania, odchodzimy od (związanego ze stygmatyzacją chorych) leczenia opartego głównie na izolacji i hospitalizacji na rzecz psychiatrii środowiskowej, co powinno gwarantować ciągłość i stabilność opieki, a w konsekwencji jej skuteczność. Przyjęte na Bielanach rozwiązanie, polegające na umieszczeniu oddziałów psychiatrycznych w tym samym kompleksie, co oddziały leczenia chorób somatycznych, to krok we właściwym kierunku – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Wspólnie z gospodarzem województwa i przewodniczącą sejmiku symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski, prezes Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Aleksander Szczęsny, naczelny lekarz WSZ prof. Marek Jackowski i dyrektor tej placówki Sylwia Sobczak, koordynator WSZ ds. psychiatrii dr Ewa Kordyjak-Starczewska oraz pielęgniarka koordynująca Joanna Ostrowska. W ceremonii uczestniczyli także m.in. senator Ryszard Bober, biskup pomocniczy toruński Józef Szamocki (który obiekt poświęcił), radni województwa Katarzyna Lubańska i Przemysław Przybylski, radni województwa poprzednich kadencji oraz dyrektorzy lecznic wojewódzkich.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego