Senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki został wybrany marszałkiem Senatu nowej kadencji. Poparło go 51 senatorów, a 48 zagłosowało za kandydaturą Stanisława Karczewskiego z PiS. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Tomasz Grodzki jest profesorem nauk medycznych, absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej. Uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej oraz dwie specjalizacje II stopnia: z chirurgii klatki piersiowej i transplantologii klinicznej.

Od lat związany ze Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. W 1995 roku został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii (obecnie Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego), funkcję tę pełni do dziś.

W latach 1998–2016 był dyrektorem szpitala. W latach 2003–2004 kierował też pracami Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgów (European Society of Thoracic Surgeons). W 2011 roku zespół pod jego przewodnictwem dokonał pierwszego udanego przeszczepu płuc w Szczecinie. W 2014 roku został mianowany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej, zaś w maju 2016 roku został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

W latach 2006–2015 radny Szczecina. Przewodniczył Komisji Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw Społecznych, był też przewodniczącym Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.

W wyborach w 2015 roku wystartował do Senatu w okręgu nr 97 i uzyskał mandat senatora IX kadencji. W ostatnich wyborach uzyskał senacką reelekcję, zdobywając 149 245 głosów. 8 listopada 2019 został ogłoszony kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy na stanowisko marszałka Senatu X kadencji.

Fot.: Kancelaria Senatu |CC BY-SA 3.0