Naukowcom udało się opracować nową technikę pozwalającą na przyspieszenie obrazowania charakterystycznych i zróżnicowanych warstw siatkówki oka, co może przynieść skutki w postaci znaczącej poprawy diagnostyki chorób oczu - informuje Unijny Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS).

Szacunkowe dane przedstawione w artykule opublikowanym w czasopiśmie medycznym „The Lancet Global Health” wskazują, że w 2015 roku na całym świecie żyło 217 milionów ludzi z umiarkowanymi lub poważnymi problemami ze wzrokiem, a także 36 milionów osób niewidomych. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia zaś, że około 80 % przypadków problemów ze wzrokiem występujących na całym świecie to osoby cierpiące na wyleczalne choroby, a także schorzenia, którym można zapobiegać. Skuteczne interwencje wymagają jednak diagnozowania chorób na możliwie jak najwcześniejszym etapie ich rozwoju.

Jak podaje informacja prasowa opublikowana na stronie internetowej projektu, naukowcy wspierani przez finansowany ze środków Unii Europejskiej inkubator innowacji w dziedzinie fotoniki ACTPHAST 4.0 opracowali i wdrożyli „technologię źródła światła, która umożliwia pełne obrazowanie oka przy pomocy techniki optycznej tomografii koherencyjnej w pełnym trójwymiarze”. Technologia opracowana przez naukowców reprezentujących Duński Uniwersytet Techniczny „jest obecnie wprowadzana na rynek przez założoną przez uniwersytet spółkę OCTLIGHT ApS. Dzięki wsparciu europejskiego inkubatora ACTPHAST 4.0 zapewniającego wszystkie potrzebne zasoby naukowcom zajmującym się innowacjami w dziedzinie fotoniki, spółka OCTLIGHT była w stanie znaleźć rozwiązanie kluczowego wyzwania związanego z miniaturyzacją obudowy tej nowatorskiej technologii laserowej, co pozwoliło jej na zaspokojenie wymagań rynku komercyjnego”. Bezinwazyjna technika obrazowania za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej jest szeroko stosowana przez okulistów, jednak dotychczasowa szybkość wykorzystywanych w tym celu urządzeń nie pozwalała na obrazowanie całego oka – działo się tak z powodu ciągłych ruchów gałki ocznej.

Poprawiona diagnostyka, lepsze leczenie

Jak stwierdził dr Thor Ersted Ansbæk, dyrektor generalny spółki OCTLIGHT, którego wypowiedź została przytoczona w informacji prasowej: „Zarówno pole, jak i głębia widzenia są kluczowe w przypadku diagnostyki chorób siatkówki oka. Nasza technologia pozwala na obrazowanie całego oka, od powierzchni do dna, w pełnym trójwymiarze. Co więcej, szybkość obrazowania jest wyższa niż w przypadku rozwiązań stosowanych do tej pory, co pozwala na obrazowanie większej części siatkówki. Opracowane przez nasz zespół urządzenie zapewnia możliwość obrazowania aż do 150 stopni powierzchni siatkówki, a promień światła przenika przez całe oko, umożliwiając obrazowanie jej poszczególnych warstw”. Dzięki nowemu rozwiązaniu, lekarze dostaną do swoich rąk lepsze rozwiązania pozwalające na diagnozowanie i leczenie chorób oczu, takich jak między innymi zaćma, retinopatia cukrzycowa czy nowotwory dzięki wykorzystaniu metody opartej na laserze.

Jak podano w komunikacie: „Operacja zaćmy stanowi jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych na Zachodzie. Obrazowanie całego oka stanowi klucz do leczenia chorób takich jak zaćma, w przypadku których dochodzi do zmętnienia soczewki, co powoduje konieczność jej wymiany. Obrazowanie całego oka w trzech wymiarach umożliwi chirurgom dobieranie odpowiedniej soczewki oraz planowanie zabiegów z dużo większą precyzją i dokładnością, niż było to możliwe do tej pory, przed zastosowaniem nowej technologii”. Nowa metoda pomoże również w zwalczaniu schorzeń takich jak zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, które w przypadku zaniedbania leczenia może doprowadzić do poważnej i nieodwracalnej utraty wzroku u osób po 60. roku życia.

Inkubator ACTPHAST 4.0 (ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator) został uruchomiony w celu zaoferowania „firmom oraz badaczom zajmującym się fotoniką i innymi dziedzinami nauki pełnego dostępu do szerokiej gamy nowoczesnych platform technologicznych związanych z fotoniką, dostarczanych przez najlepsze europejskie ośrodki badawcze”, jak twierdzą autorzy na stronie internetowej projektu. Jednostka skupia się na pierwszych użytkownikach i wczesnych odbiorcach pochodzących z wielu branż, a także zapewnia wsparcie w zakresie innowacji w dziedzinie fotoniki, charakteryzujące się aktualnością, skutecznością i efektywnością kosztową. Na stronie internetowej projektu możemy przeczytać także, że: „Inkubator działający w ramach projektu ACTPHAST 4.0 współpracuje ściśle z liniami pilotażowymi rozwiązań z zakresu fotoniki oraz podmiotami zajmującymi się produkcją masową w Europie, aby skutecznie wspierać rozwój udanych prototypów opracowanych w inkubatorze na kolejnych etapach, aż do produkcji na szeroką skalę i wprowadzenia gotowych produktów na rynek”.

Więcej informacji:
strona projektu ACTPHAST 4.0

© Unia Europejska, [2019] | źródło: CORDIS