Wszystkie tczewskie 7-latki zostaną objęte programem profilaktyki próchnicy. W tym roku jest to ok. 640 dzieci z rocznika 2012.

Tczewscy radni jednogłośnie przyjęli „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021.”

Według danych pomorskiego NFZ w latach 2016 -2017 z próchnicą zmagało się w Tczewie około 4485 dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Największy problem mają dzieci w wieku od 5-9 lat (1823 dzieci).

Program profilaktyki próchnicy skierowany jest do dzieci w wieku 7 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Jego realizacja w latach 2019 – 2021 obejmie całą populację siedmiolatków (biorąc pod uwagę ich rok urodzenia).

U siedmiolatków zostanie przeprowadzony przegląd jamy ustnej wraz z zabiegiem lakowania zębów. Lakowanie dotyczyć będzie pierwszych zębów trzonowych stałych (szóstych) u dzieci, u których zabieg ten nie został wykonany w ramach refundacji NFZ przed ukończeniem 7. roku życia oraz w przypadkach utraty częściowej lub całkowitej laku szczelinowego (zabieg lakowania dotyczy maksymalnie dwóch zębów u dziecka).

Dodatkowo w trakcie wizyty odbędzie się edukacja zdrowotna dla dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych. Nacisk będzie też położony na techniki szczotkowania zębów, odpowiednie żywienie dzieci, nawyki higieniczne i konieczność okresowych wizyt kontrolnych u stomatologa.

Uprawnionych do udziału w programie w roku 2019 jest ok. 640 dzieci z rocznika 2012. W ciągu trzech lat będzie to ponad 1800 dzieci.

Realizacja programu będzie przebiegała we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Tczewa. Program będzie realizowany przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Udział w programie nastąpi po wyrażeniu przez rodziców/opiekunów pisemnej zgody na przeprowadzenie świadczeń.


Źródło: UM Tczew