Przyjmowanie ibuprofenu oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w celu złagodzenia objawów przeziębienia lub grypy może wydawać się nieszkodliwe, ale nowe badania sugerują coś innego. Takie postępowanie może zwiększać ryzyko zawału serca.

Jeden z autorów badania, dr Chung Cheng-Fang, pracownik uniwersyteckiego szpitala na Taiwanie, zamieścił odkrycie swojego zespołu w „The Journal of Infectious Diseases”.

Ibuprofen i aspiryna są przykładami dwóch powszechnie stosowanych leków z grupy NLPZ. Wielu chorych przyjmuje te leki, aby złagodzić niektóre objawy przeziębienia, grypy oraz w przebiegu innych ostrych zakażeń układu oddechowego (ang. Acute Respiratory Infections,ARIs), takie jak gorączka i ból głowy.

Według dr Fang i jego współpracowników, poprzednie badania sugerują związek pomiędzy stosowaniem NLPZ, ARIs, a zwiększonym ryzykiem zawału serca.

Jednakże zespół zauważa, że nie przeprowadzono odpowiednich badań oceniających, czy używanie NLPZ podczas epizodów ARIs zwiększa ryzyko zawału serca.

Przy zastosowaniu NLPZ podczas ARIs ryzyko zawału serca jest 7,2 razy wyższe.

Aby sprawdzić swoje przypuszczenia, naukowcy wykorzystali dane z Narodowego Programu Ubezpieczenia Zdrowotnego na Tajwanie. W tym celu przeanalizowali grupę 9 793 pacjentów, którzy byli hospitalizowani z powodu zawału serca w latach 2007 - 2011.

Badacze ocenili ryzyko wystąpienia zawału serca u pacjentów w czterech różnych sytuacjach: podczas ARI, podczas stosowania NLPZ, przy zastosowaniu NLPZ podczas ARI oraz w grupie bez objawów zakażenia układu oddechowego i niestosujących NLPZ.

Stosowanie samego NLPZ wiązało się z 1,5 razy większym ryzykiem wystąpienia zawału serca, w porównaniu z brakiem ARI i nieprzyjmowania NLPZ, natomiast zakażenie układu oddechowego zwiększało ryzyko zawału serca o 2,7 razy.

Ryzyko zawału serca było największe (3,4 razy), gdy pacjenci stosowali NLPZ podczas ARI. Kiedy Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne podawane były dożylnie podczas hospitalizacji z powodu ostrych zakażeń dróg oddechowych, ryzyko zawału serca było 7,2 razy wyższe.

Ustalenia te mają charakter obserwacyjny, więc nie dowodzą, że stosowanie NLPZ w czasie epizodów ARI bezpośrednio zwiększa ryzyko zawału serca.

Jednak naukowcy zalecają ostrożność, zarówno lekarzom, jak i pacjentom, przy wyborze Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych w celu łagodzenia objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.

Dr Fang dodaje, że należałoby rozważyć zastosowanie leków o działaniu przeciwbólowym takich jak Paracetamol. Ma on inny mechanizm działania niż NLPZ, więc stanowi bezpieczną alternatywę podczas terapii ARIs.

Zespół zwraca również uwagę na potrzebę wykonania w przyszłości badań, które wyłoniłyby najbezpieczniejszy NLPZ do stosowania podczas zakażeń układu oddechowego. Analizy te powinny również ocenić czy ciężkość przebiegu ARIs wpływa na ryzyko zawału serca z zastosowaniem NLPZ i czy niektórzy pacjenci są bardziej podatni na zwiększone ryzyko zawału serca niż inni.

Źródło: www.medicalnewstoday.com