Statyny nie tylko zmniejszają cholesterol oraz ryzyko ataku serca i udaru, ale też poprawiają sprawność seksualną u starszych mężczyzn – dowodzą badania opublikowane na łamach "The Journal of Sexual Medicine".

Naukowcy pod kierunkiem dr. Johna B. Kostisa z Robert Wood Johnson Medical School w New Jersey przeprowadzili metaanalizę 11 randomizowanych badań dotyczących zależności funkcji seksualnej mężczyzn i przyjmowania statyn. Wykorzystano badania znalezione w przeglądzie systematycznym baz danych MEDLINE, Web of Knowledge, Cochrane Database, ClinicalTrials.gov


Naukowcy analizowali zmiany wskaźnika oceny życia płciowego mężczyzn IIEF-5 (International Inventory of Erectile Function). U pacjentów przyjmujących statyny stwierdzono wzrost IIEF o 3,4 punkta (95% CI 1.7–5.0, P = 0.0001) w porównaniu z grupą kontrolną.


Wzrost IIEF po przyjmowaniu statyn wyniósł 1/3-1/2 wzrostu obserwowanego przy użyciu inhibitorów fosfodiesterazy 5 i był większy niż wzrost IIEF związany z samą zmianą stylu życia. W analizie metaregresji wykazano większe korzyści wraz ze spadkiem lipofilności statyn. Średni wiek uczestników badania i stopień obniżenia cholesterolu LDL nie zmieniał wpływu statyn na IIEF.


Dysfunkcja erekcji idzie często w parze z problemami układu krążenia, cukrzycą i zespołem metabolicznym. Badania pokazują, że statyny wykazują skuteczność również w wielu innych przypadkach, np. zapaleniu stawów, po złamaniach, przy niektórych nowotworach, chorobie nerek, chorobie Alzheimera, po przeszczepach narządów.

Badanie dostępne jest tutajJulia Krupińska. [Opublikowano dnia: 2014-04-15]. Statyny na poprawę erekcji. Protokół dostępu: http://www.kardiolog.pl/doniesienia/33890 [Pobrano dnia: 2014-05-05].