Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2019-02-17 01:52:44

Decyzje GIF

Brak decyzji GIF dla wybranego leku.
Famogast®
Rxtabl. powl.Famotidine40 mg30 szt.100%11,87R(1)3,53
Wszystkie opcje
Rxtabl. powl.Famotidine40 mg60 szt.100%21,48R(1)6,40
Rxtabl. powl.Famotidine20 mg30 szt.100%6,20R(1)3,63
Rxtabl. powl.Famotidine20 mg60 szt.100%11,94R(1)3,60
  1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach: Pokaż wskazania z ChPLwskazania wg chpl
 
WskazaniaChoroba wrzodowa dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy po wyleczeniu jej aktywnej postaci. Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera-Ellisona). Choroba wrzodowa żołądka. Leczenie choroby refluksowej przełyku. Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku.DawkowanieDorośli. Choroba wrzodowa dwunastnicy: 40 mg przed snem przez 4-8 tyg. U większości pacjentów wyleczenie uzyskuje się po 4 tyg. terapii. W razie potrzeby terapię można przedłużyć do 8 tyg. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy: 20 mg bezpośrednio przed snem. Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespól Zollingera-Ellisona): początkowo 20 mg co 6 h. Dawkowanie podtrzymujące powinno być dostosowane indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta i reakcji na leczenie. Największa zastosowana dawka famotydyny, po której nie wystąpiły działania niepożądane wynosiła 800 mg/dobę. Choroba wrzodowa żołądka: zwykle 40 mg bezpośrednio przed snem. Wyleczenie występuje po 4-8 tyg. terapii. Choroba refłuksowa przełyku: leczenie dolegliwości w przebiegu choroby refluksowej przełyku: 20 mg 2x/dobę przez 6-12 tyg. Większość pacjentów odczuwa poprawę po 2 tyg. leczenia. Jeżeli w przebiegu choroby refluksowej przełyku doszło do nadżerek lub owrzodzeń przełyku: zwykle 40 mg 2x/dobę przez 6-12 tyg. Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku: 20 mg 2x/dobę. Niewydolności nerek: pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min.) powinni stosować preparat w dawce 20 mg przed snem. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: takie jak u pacjentów młodszych. Stosowanie u dzieci: nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania famotydyny u dzieci.PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na tamotydynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na inne leki z grupy antagonistów receptora H2 w wywiadzie.Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z owrzodzeniem żołądka należy wykluczyć jego nowotworowy charakter (leczenie famotydyną może maskować objawy choroby nowotworowej żołądka). Famotydyna wydalana jest głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę dobową leku. Ze względu na zawartość czerwieni korzeniowej preparat może powodować reakcje alergiczne. Nie ma informacji na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie stosowania tamotydyny. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano objawy niepożądane ze strony OUN (np. zawroty głowy), które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.InterakcjeFamotydyna nie wykazuje klinicznie ważnych interakcji. Famotydyna nie wchodzi w interakcje z lekami metabolizowanymi przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. Do tych leków należą: warfaryna, teofilina, fenytoina, diazepam, propranolol, aminofenazon, fenazon. Pokarm może w niewielkim stopniu zmniejszyć biodostępność famotydyny, co nie ma znaczenia klinicznego.Ciąża i laktacjaBrak kontrolowanych badań dotyczących stosowania famotydyny u kobiet ciężarnych, dlatego preparat może być stosowany w okresie ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać stosowania famotydyny lub karmienia piersią, gdyż famotydyna przenika do mleka kobiecego.Działania niepożądaneZaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) zmęczenie, przemijające zaburzenia psychiczne, takie jak: depresja, dezorientacja, splątanie, niepokój, pobudzenie i halucynacje; (rzadko) bóle głowy, zawroty głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) nudności, wymioty, dyskomfort lub bóle w obrębie jamy brzusznej, anoreksja, suchość w ustach; (rzadko) zaparcia i biegunki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (niezbyt często) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) wysypka, świąd, pokrzywka; (bardzo rzadko) martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) anafilaksja, obrzęk naczyniowo-ruchowy i inne reakcje alergiczne. Zaburzenia mięśniowo-szkleletowe: (niezbyt często) bóle stawowe i mięśniowe, kurcze mięśniowe. Zaburzenia serca: (bardzo rzadko) blok przedsionkowo-komorowy. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (bardzo rzadko) ginekomastia, która ustępuje po odstawieniu leku. Obserwowano rzadkie przypadki leukopenii, pancytopenii, trombocytopenii i agranulocytozy oraz nasilenia istniejącej choroby wątroby, jednak nie potwierdzono związku przyczynowego pomiędzy leczeniem famotydyną a występowaniem tych działań niepożądanych.PrzedawkowanieNie opisano przypadków przedawkowania famotydyny. Pacjenci z nadmiernym wydzielaniem soków trawiennych stosowali famotydynę w dawce do 800 mg/dobę bez wystąpienia poważniejszych działań niepożądanych. W razie przedawkowania należy podjąć leczenie objawowe, ponieważ nie ma specyficznej odtrutki na famotydynę.DziałanieFamotydyna jest kompetycyjnym inhibitorem receptorów histaminowych H2, znajdujących się w ścianie komórek okładzinowych żołądka. Famotydyna hamuje wydzielanie kwasu solnego, również stymulowane pokarmem i pentagastryną, oraz zmniejsza stężenie pepsyny w soku żołądkowym. Czas działania jednorazowej dawki famotydyny utrzymuje się przez 10-12 h.Skład1 tabl. powl. zawiera 20 mg lub 40 mg famotydyny.
Wpisz nazwę leku

Szukaj w środku nazwy

Potrzeba prozdrowotnych kampanii edukacyjnych
10:07 15 LUT 20193

Potrzeba prozdrowotnych kampanii edukacyjnych

Internet coraz częściej jest dla pacjentów pierwszym źródłem informacji na temat zdrowia. Niesie to za sobą zarówno korzyści, jak i problemy. Wśród rzetelnych i aktualnych informacji, nie brakuje w...

13:10 15 LUT 20190

PK: Lekarz odpowie za narażenie na bezpośrednie...

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Śremie akt oskarżenia przeciwko lekarzowi, któremu zarzucono narażenie nienarodzonego dziecka pacjentki szpitala na bezpośrednie...

12:01 15 LUT 20190

Włocławek: Okulistyka w Szpitalu Popiełuszki...

Okulistyka w marszałkowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Popiełuszki we Włocławku posiada od niedawna wysokiej klasy sprzęt do skomplikowanych operacji mikrochirurgicznych wewnątrz gałki...

10:02 15 LUT 20192

PZ wspiera inicjatywę "Szczepimy, bo myślimy"

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski zachęca lekarzy zrzeszonych w Federacji do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy„Szczepimy, bo myślimy”. 6 lutego br. postanowieniem...

09:27 15 LUT 20190

Powstała Retina International Choroideremia...

W celu umożliwienia pacjentom dotkniętym Choroideremią kontaktu z odpowiednimi instytucjami badawczymi i uznanymi ośrodkami eksperckimi powstała Retina International Choroideremia Special Interest...

08:25 15 LUT 20190

Mapy potrzeb zdrowotnych zaktualizowane o dane za...

Ministerstwo Zdrowia opracowało kolejną aktualizację map potrzeb zdrowotnych. Dokumenty opublikowane w grudniu 2018 roku opierają się na danych za rok 2016 r. i zostały przygotowane dla każdego...

21:07 14 LUT 20190

Ankieta dot. stosowania antybiotyków i...

Naczelna Izba Lekarska wraz ze Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors CPME) oraz Radą Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists CED) zachęca...

14:36 14 LUT 20190

PE za wzmocnieniem unijnego systemu reagowania na...

Stworzenie nowej, unijnej rezerwy zasobów obejmującej m.in. samoloty do zwalczania pożarów lasów, specjalne pompy wodne, zespoły poszukiwawczo-ratownicze, czy zespoły ratownictwa medycznego - tak ma...

Komentarze

[ z 0]

Zdjęcie
Ostrzeżenia specjalne
LaktacjaLek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria BBadania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria BBadania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria BBadania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Wykaz BProdukt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
PapierosyLek u palaczy (także biernych) może wchodzić w interakcje z nikotyną.
Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplińska 19
Tel.: 58 563-16-00
http://www.polpharma.pl

Świadectwa rejestracji

Famogast®  40 mg -  R/0148
Famogast®  20 mg -  R/0147