Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu doszacowanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci, tak aby uwzględniały one rzeczywiste koszty leczenia młodych pacjentów.

Adekwatna wycena świadczeń zdrowotnych dla dzieci jest warunkiem ich efektywnego leczenia. Niedoszacowanie świadczeń, bądź brak takiej wyceny, skutkuje brakiem właściwego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci, a także traktowaniem placówek medycznych dla najmłodszych jako kosztochłonnych i nieopłacalnych - przekonuje Rzecznik.

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Rzecznik podkreślił, że dziecko jest szczególnym pacjentem, wymagającym więcej czasu, uwagi i zaangażowania. Odmienność dziecka jako pacjenta wynika z cech, mających źródła w poziomie jego rozwoju, ograniczonego poziomu percepcji rzeczywistości oraz możliwości komunikowania się z otoczeniem. Wskazał, że zmiany chorobowe u dziecka rozwijają się znacznie szybciej niż u dorosłego. Procedury medyczne dla dzieci muszą być tak wycenione, aby te wszystkie elementy uwzględnić – uważa Marek Michalak i apeluje do Ministra Zdrowia o działania w powyższym zakresie.


Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka